Studier
» Bibelstudier


Om sidan
Gästbok
Om Bibelskolan

Bibelstudier

Den första och den sista Adam
  Adam förlorar sin härlighet » Jesus - den sista Adam Jesus går in i sin frälsargärning»
Studiematerial
"Men sin broder kan ingen friköpa eller ge Gud lösepenning för honom. För dyr är lösen för hans själ och kan ej betalas till evig tid." Ps.49:8
Eftersom alla har syndat har alla behov av någon som friköper dem inte någon som själv var skuldfri och kunde dö för en annan. Alla är ju syndare och har ingen rättfärdighet att lösa ut någon annan.. Det fanns endast en möjlighet: att Gud låter sin Son bli människa, lever det liv vi borde leva. Då kan Han bliva lösepenningen:

"Ni vet ju att det inte var med förgängliga ting , med silver eller guld, som ni blev friköpta från det meningslösa liv ni ärvt efter edra fäder, utan med Kristi dyra blod, som med blodet av ett lamm utan fel och lyte" 1.Petr.1:18,19.
"Var så till sinnes som Kristus Jesus var. Fastän Han var till i Gudsgestalt, räknade Han inte tillvaron såsom Gud såsom segerbyte, utan utgav sig själv genom att anta en tjänares gestalt då Han blev människa. Han som till det yttre var som en människa ödmjukade sig och blev lydig ända till döden - döden på korset. Därför har också Gud upphöjt Honom över allting och gett Honom namnet över alla namn.Fil.2:5-9

Maria blev havande genom Den Helige Ande. Jesos, som avstått från sin Gudsgestalt föds in i en mänsklig kropp, en kropp som är en avkomma av den förste Adam. En kropp med alla dess negativa begär, lustar, hat och våld. Jesus skulle med sin gudomliga natur övervinna frestelser. Han som till det yttre var lik en syndig människa och i Hans kropp fördömde synden. Rom.8:3.
Jesus hade gudomlig natur, men den levde i en kropp där köttet, den syndiga naturen, kom med allt nedärvt i Adams avkomlingar. :Köttets gärningar är uppenbara: de är otukt, orenhet, lösaktighet, avgudadyrkan, svartkonst, fiendskap, kiv, avund, vredesutbrott, illvilja, fylleri. Gal.5:19-21
Gud fördömde all denna synd då den frestar Honom med gudomlig natur. Varje frestelse besegrar Jesus och då är den fördömd och utrensad ur Jesu kropp. Jesus segrar i den kropp som var Hans men därmed kan Han segra i oss.

"Därför måste Han bli lik sina bröder för att bli en barmhärtig och trogen överstepräst inför Gud och sona folkets synder. Hebr.2:17,18.
Ty vi har inte en överstepräst som ej kan ha medlidande med våra svagheter, utan en som blev frestad i allt som vi, men utan synd. Hebr.4:15
Lägg märke till detta: Frestelse är inte synd. och Jesus kan bli den i oss segrande Kristus!

Jesus levde i 30 år som en "vanlig" människa, upplevde barndomstiden, då var han underdånig sina föräldrar, han var sin fosterfars lärling och blev sedan "timmermannen" (Mark.6:3) Innan han gick in i sin kallelse att förkunna evangelium och bli vår Frälsare, levde Han det liv som blev "vägen" som ledde till himlen
.
“Men om ni håller ut när ni får lida fast ni handlar rätt då är det nåd från Gud. Kristus led ju i ert ställe och efterlämnade ett exempel åt er, för att ni skulle följa i Hans fotspår.” 1 Petr. 2:20,21

I trettio år levde Han som Människosonen,förebilden för de kristnas vandel.
Klicka
för att kommentera! 0 comments

© mickelsson.net