Studier
» Bibelstudier


Om sidan
Gästbok
Om Bibelskolan

Bibelstudier

Tsunamin och andra katastrofer
  KATASTROF 3 Upp.11:7-14 » KATASTROF 4 Upp. 16-18
Studiematerial
1 detta bibelstudium har vi koncentrerat oss på de fyra katastrofer där det också talas om jordbävningar. Vi har nu kommit till finalen Sex vredesskålar med de sista hemsökelserna har fällts och nu fälls den sjunde.
Och nu kom ljungeldar och dunder och tordön och det blev en stor jordbävning så våldsam och så stor att dess like icke har förekommit, alltsedan människor blev till på jorden.
Den stora staden rämnade sönder i tre delar och folkens städer störtade samman och Gud korn ihåg det stora Babylon, så att Han räckte det kalken med sin stränga vredes vin. Och alla öar flydde och inga berg finns mer.
Klicka
för att kommentera! 0 comments

© mickelsson.net