Studier
» Bibelstudier


Om sidan
Gästbok
Om Bibelskolan

Bibelstudier

Uppenbarelseboken
  Kapitel 8 » Kapitel 9 Kapital 10»
Studiematerial
FEMTE OCH SJÄTTE ÄNGELN STÖTER 1 BASUN

1 -12 “En stjärna faller från himlen Åt henne gavs nyckeln till avgrundens brunn”. “Stjärna” betydde enl. Upp 1:20 församlingarnas föreståndare Enl.Upp.8:11 föll en stor stjärna , dess namn var Malört. Det är någon form av sändebud. Här öppnar hon avgrundens brunn, luften förmörkas av rök och ut kommer gräshoppor vars stick är lika smärtsamt som skorpionens. Beskrivningen. vi möter här måste vi uppfatta som det står.Vi har inga förebilder till dem i vår erfarenhet. Men konfrontationen är så bitter, att människor söker döden, men den flyr

13-18 Den sjätte ängeln stötte i basun. Då löses fyra änglar, som hållits bundna vid floden Eufrat,. På exakt tid lösas de för att dräpa tredjedelen av människorna, Antalet ryttare är 20.000.000 Vi får ta beskrivningen av dem som det står. Vi har ingen erfarenhet av dem, Men deras insats dödade tredjedelen av människorna Jordens befolkning har före detta redan förminskats med dem som var med vid uppryckningen och vid olika katastrofer

20–21 De återstående människorna gjorde inte bättring, Det var tre av vår tids skötesynder som de inte ville avstå ifrån: mordgärningar (yttre. våld och aborter), trolldomskonster (grek,pharmakeia) narkotika och berusningsmedel tjuveri - korruption i olika former.
Klicka
för att kommentera! 0 comments

© mickelsson.net