Studier
» Bibelstudier


Om sidan
Gästbok
Om Bibelskolan

Bibelstudier

Kärlekens lov
1 Kor 13 Tillämpning till Kärlekens lov»
Studiematerial
KÄRLEKENS LOV
1 Kor. 13

INL- 1 Joh. 4:8 Gud är kärleken. När vi nu skall studera detta, så är det inte fråga om vår kapacitet att älska. I frälsningen blir vi delaktiga av gudomlig natur 2 Petr. 1:1-4. Utan denna kärlek, som är Kristus i er - härlighetens hopp Kol. 1:27. vI arbetar oss trötta att "försöka älska". Om vi inte "har" kärlek - så blir det lika tomt som "ljudande malm". Om du inte "har" kärlek så vill Gud i dag se, att om du öppnar ditt hjärta för Jesus så frälser han dig - ditt hjärta blir en fin plats för honom. Och när han är i dig då "har" du en kärlek som är gudomlig - och du skall låta dig drivas av denna kärlek.

1. FRÄLSNINGEN FÖRÄNDRAR ALLT

2 Kor. 5:14 "Ty Kristi kärlek driver oss"
Det är denna kvalitet som 1 Kor. 13 beskriver. Allt det som kärleken inte är - det gör livet utan Jesus otrivsamt och meningslöst. Allt vad kärlek inte är - det präglar livet i dag. Avund - förhävelse - uppblåsthet - att skicka sig ohöviskt - att själviskt söka sitt - att trivas i orättfärdigheten - det är inte trivsamt för omgivningen, samtidigt är det kärleken som är mera sällsynt: tålamod och mildhet och sanning är sällsynta och orättfärdigheten är accepterad som en del av "mänskliga rättigheter". Därför är frälsningen ett under - någonting som ingen människa kan "lyfta sig till" i egen kraft.
Åt alla dem som tog emot honom gav Han makt att bli Guds barn, åt dem som tror på hans namn (Jesus=Frälsare). Att ta emot Jesus är att ta emot kärleken och Gud är kärlek och Han är Gud. Paulus skriver i Gal. 2:20 "Nu lever icke mera jag utan Kristus lever i mig, och det liv jag nu lever i köttet, det lever jag i tron på Guds son.

2. VAD KÄRLEKEN ÄR

TÅLIG
1 Petr.. 2:20-21. "Håller ut" (i NT 1917 "när ni får visa tålamod") när ni få rlida oförskyllt fast ni handlat rätt då är det nåd från Gud. Detta har ni blivit kallade till. Kristus led ju i ert ställe och efterlämnade ett exempel åt er för att ni skulle följa i hans fotspår. v. 22,23 Kristus överlämnade sin sak åt Gud, som dömer rättvist. Vår lott är oss given i 1 Petr. 3:8-12. Det är en livsstil, som vi kan nå endast om vi är fyllda med Kristi kärlek.
Jak. 5:11,12 Vi prisar dem saliga som varit ståndaktiga.

MILD Ef. 4:12
Varen goda, barmhärtiga, förlåt såsom Kristus förlåtit.

HAR SIN GLÄDJE I SANNINGEN
2 Kor. 6:7 Sanning i vårt tal.
3 Joh. v. 2-4 glädje: Mina barn vandrar i sanningen!

FÖRDRAR ALLT
1 Tess. 2:1-4 Icke utan kraft trots misshandling.
2 Tim. 2:10-12 Därför uthärdar jag

TROR ALLTING
Rom. 4:18 Där ingen förhoppning fanns

HOPPAS ALLTING
Tim. 5:5 Hoppet låter oss inte komma på fall

UTHÄRDAR ALLT
Upp. de älskade icke så sina liv
Joh. 16:1-4 Detta har jag talat för att ni inte skall komma på fall.
Ef. 4:1-2 En vandel värdig den kallelse ni fått.

3. VAD KÄRLEKEN INTE ÄR

DEN AVUNDAS ICKE
Jak. 3:18 Där avund råder - oordning
1. Joh. 3:11,12 Icke likna Kain, som var av den onde.

SKRYTER INTE
Rom. 12:3 icke högre tankar om sig själv

ÄR INTE UPPBLÅST
2 Kor. 12:20 finner strid, avund osv.

UPPFÖR SIG INTE ILLA
Tit. 3:1-7 Guds godhet förvandlade hedningar till helgon.
2 Kor. 12:20-22 Avund, vrede, genstridighet.
2 Tess. 5:6-10 lever en oordentlig vandel.

SÖKER INTE SITT
1 Kor. 10:24 Ingen söke sitt eget bästa
Fil. 2:19-22 Timoteus ett föredöme; andra söker sitt eget

BRUSAR INTE UPP
Mark. 14:3-11 En kvinna smorde Jesus med dyrbar smörjelse. Judas förtörnades: Om smörjelsen sålts hade han fått 300 silverpengar till kassan, han gick i sin vrede och erbjöd Översteprästen att förråda Jesus - han fick 300 silverpengar.

TILLRÄKNAR ICKE DET ONDA
Rom. 5:3 Berömmer oss av våra lidanden.
Luk. 23:34 "Fader, förlåt dem!"
2 Kor. 6:3-10 Guds tjänare ... under hugg och slag

GLÄDER SIG ICKE ÖVER ORÄTTFÄRDIGHETEN
2 Tess. 2:11-12 Funnit behag i orättfärdigheten.

KÄRLEKEN FÖRGÅR ALDRIG
Höga Visan 8:6-8
Kärleken är stark som döden, dess svartsjuka obetvinglig som dödsriket. Dess glöd är som eldsglöd, en Herrens låga. De största vatten kan ej släcka kärleken, strömmar kan ej dränka den. Om någon vill ge alla rikedomar i sitt hus för kärleken, skulle han ändå bli försmådd.
Klicka
för att kommentera! 0 comments

© mickelsson.net