Studier
» Bibelstudier


Om sidan
Gästbok
Om Bibelskolan

Bibelstudier

Kärlekens lov
  1 Kor 13 » Tillämpning till Kärlekens lov
Tillämpning
Det vi nyss läst om kärleken. Det är kärleken som binder fram till fullkomlig enhet. Det är just detta som Jesus vill att skall vara den sammanhållande och trivselgivande faktorn i Guds församling. Om vi skall nå den kvalitet, som Gud vill att skall fungera så lyckas vi om vi tar vara på förmaningen i Kol. 3:12-17, "Klä er därför som Guds utvalda, heliga och älskade, i innerlig barmhärtighet, godhet, ödmjukhet, mildhet och tålamod. Ha fördrag med varandra och förlåt varandra om någon har något att förebrå en annan. Såsom Herren har förlåtit er skall ni förlåta varandra. Över allt skall ni klä er i kärleken, som binder samman till en fullkomlig enhet.
Studiematerial
Att vara "Född på nytt" betyder främlingskap i världen. Petrus förmanar att "såsom främlingar och gäster skall - hålla sig borta från de köttsliga begären som fö krig mot själen" 1 Petr 2:
- uppföra sig väl bland hedningarna
- de skall se era goda gärningar och tacka Gud för dem då Gud söker dem

För oss som medborgare i Guds rike finns, eller skall finnas en kärleksgemenskap som gör att vi är närmare bröder och systrar än dem som är världens barn. Vi älskar dem och vill leda dem till frälsning men med våra trossyskon har vi en djupare gemenskap.

Vi har i Matt.12:46-50. Jesu mor och bröder kom för att "ta hand om honom" De menade att han var från sina sinnen. Jesus fick veta att "din mor och dina bröder frågar efter dig" Då svarar Jesus: Här är min mor och mina bröder. Var och en som gör min himmelske Faders vilja är min bror, min syster och min mor. Gud var Jesu far, detta för honom och för alla hans "bröder" pånyttfödda människor har Gud till sin far och Jesus som sin bror. De älskar också sina anhöriga men det är Gud som är den främste Jesus är Herre i våra liv. Gemenskapen med
den andliga familjen är djupare och formar vårt liv och våra beslut.

Vi läser om martyrerna i förföljelserna under den första tiden. Ungdomar, pojkar, flickor, som dömts till döden upplever att far och mor under tårar vädjar att de skall lyda dem och avstå från sin kristna tro. Kärleken är den kristnes adelsmärke. Visst skall vi älska föräldrar och syskon, de är våra anhöriga efter köttet. Men den som är född på nytt har sitt medborgarskap i himlen och då är Guds vilja. icke människans vilja, det som gäller. Vi skall studera vad Ordet säger om denna av Gud tända kärleken
Klicka
för att kommentera! 0 comments

© mickelsson.net