Studier
» Bibelstudier


Om sidan
Gästbok
Om Bibelskolan

Bibelstudier

Undervisning om Jesu tillkommelse
  1. Tess kapitel 2 » 1. Tess kapitel 3 1. Tess kapitel 4»
Tillämpning
Det är en stor glädje för dem som arbetar i evangelium då dem de vunnit för Gud håller provet. ”Hur skall vi tillräckligt tacka Gud för all den glädje som ni är för oss inför vår Gud?”
För dem är det en trygghet om Herrens tjänare har samma omsorg som Paulus visar i orden:
”Natt och dag ber vi mycket ivrigt om att få träffa er och ställa till rätta det som brister i er tro.” Det är väl om vi kan ta del av Paulus förmaning: ”Låt er upprättas och förmanas och var ivriga att hålla fred” (2.Kor.13:13)
Vi behöver växa till – vi är ”nyfödda barn” då vi kommer till tro – och skall ”växa till”. Den rätta atmosfären i församlingen skapas då vi ”överflödar i kärleken till varandra” – inre gemenskap – och ”till alla människor” blir aktiva i att leda dem till frälsning.
Målsättningen för vår andliga tillväxt formulerar Paulus i 2.Kor.3:18: ”Och vi lalla som med avtäckt ansikte skådar Herrens härlighet som i en spegel, vi förvandlas till en och samma bild, från härlighet till härlighet,” (Bibel 1917: ”förvandlas till Hans avbilder”).
Studiematerial
Läs hela kapitlet.
Kapitlet visar vilken framtidsinriktad arbetsmotivation Paulus hade. Han var inte resultatfixerad så att han räknade hur många han ”vunnit”. Han räknade med dem som nådde målet.

Han sände Timoteus till Tessalonika för att få veta hur de klarade sig under dessa ”lidanden” det vi i tidigare studier talat om – skillnaden mellan lidanden (thlipsis) och vrede (orge) och gladdes då han av Timoteus fått veta, att de var bevarade. Själavinnarens djupa glädje i uttrycket ”Nu lever vi, när ni står fasta i Herren” (v.8) Sista versen i kapitlet syftar till finalen för alla övervinnare: ”Han styrker edra hjärtan så att ni är oförvitliga och heliga inför vår Gud och Fader när vår Herre Jesus kommer med alla sina heliga”. En underbar final! Herren Jesus kommer med alla heliga för att presentera dem inför sin Far. Det är alltså fråga om uppryckningen. Vi återkommer till frågan ytterligare i kap.5.

Bibeln talar om två olika kommanden av Jesus ”Han skall komma igen på samma sätt som ni sett Honom fara upp.” (Apg.1:11) Han ”lyftes upp och ett moln tog honom bort” Då Han ”kommer tillbaka och tar oss till sig” (Joh.14:1-3) skall Han komma på skyar, och de som väntat honom ryckas upp till Jesus, som de möter i molnen, och fortsätter för att presenteras för Fadern.
”Då skall två män vara ute på åkern, Den ene skall tas med, den andre lämnas kvar”.(Matt.24:40)

Sju år senare – efter vredestiden – skall Jesus komma med sina heliga för att regera på jorden. Mera om detta i nästa kapitel.
Klicka
för att kommentera! 0 comments

© mickelsson.net