Studier
Om sidan
Gästbok
Om Bibelskolan
» Välkommen till Bibelskolan

» Kontakta ossVälkommen till Bibelskolan

Bibelskola?  En skola för att lära känna den verklighet som Bibeln representerar. Bibeln omspänner allt från en evighet i det flydda till en evighet i en framtid utan slut. Bibeln är Guds ord och den är given till oss som en ciceron, den visar oss vägen till himlen.

Bibeln är sann - vi kan förlita oss på den - även i frågor, där vetenskapen inte kan "konstatera" att Gud skapade himmel och jord och därför kommit med en evolutionslära, som sväljer osannolikheter som "sanning". Guds skapelse är så suverän i sin allsmäktighet att vi måste konstatera, att det som skapats - skapades fullt utvecklat och funktionsdugligt - en  "evulotion" är otänkbar. Människan är en oerhört utvecklad helhet - där a l l t måste fungera från början - då evolutionen antages "bättra på" litet i taget. I de bibelstudier, som redan finns och sådana som ännu kompletterar utbudet, kommer du att förvånas över profetiors exakthet - det som Gud sagt för hundratals, ja tusentals år sedan - det sker!

Det du nu möter, började för ca ett år sedan då mitt barnbarn, Linus, ville få något bibelstudium publicerat på nyhetssidan Mickelsson.net. Jag (Gösta) har ju levat tillsammans med Guds Ord sedan jag som sextonårig blev frälst. Jag fick ett gott råd av en broder: Läs din Bibel och läs den i följd! Jag begynte med Nya Testamentet och fortsatte sedan från 1.Mosebok till Uppenbarelseboken. Det har jag fortsatt med i  snart 75 år - och det var också Guds plan med mitt liv. Jag leddes in till olika tillfällen, då jag skulle vägleda ungdomar i Guds Ord. Det fortsatte med att jag höll möten då utposter runt om Helsingfors startade. Sedan blev det lärare på ungdomsveckor, lärare i bibelskolor både i Finland och även internationellt.
Responsen var glädjande. Webbsidan som öppnats har flitigt besökts. Det visade, att det finn människor, både äldre och unga, som funnit att Bibeln är den näring vår inre människa behöver. Och de får uppleva, att den helige Ande vill lära oss allt och påminna oss om allt som Jesus sagt. Då föddes tanken, att detta material kan användas på två sätt. Bibelstudierna är öppna för var och en som hittar rätta webbsidor. Men - det finns också många, som vill tjäna Gud och sina medmänniskor med att i olika sammanhang - söndagsskola, ungdomsarbete och evangelisation upplever, att de ville rusta sig med djupare insikt i Guds Ord. Då kan detta material användas som STUDIEMATERIAL.

Tanken är, att de som önskar använda detta material som studiematerial, skulle anmäla sitt intresse. De skall då fördjupa sig i studiet så, att de efter tre - fyra månader kan komma till ett seminarium där vi gemensamt samtalar om det som studerats och sedan får tillfälle att mäta hur effektivt hon tillägnat sig studiematerialet.

Till detta behövs nu sakkunniga för att detta projekt skall fungera. Gud har lett oss som nu presenteras till att bli ett team, där var och en har sitt ansvarsområde:

  • Kerstin Sivonen  är pedagog svarar för den pedagogiska sidan och arrangerar förhör.
  • Linus Mickelsson svarar för tekniken.
  • Andreas Forsberg  läser korrektur och samarbetar med Linus vid redigeringen.
  • Gösta Bergstén  skriver bibelstudierna på dator och koordinerar projektet
  • Ragnhild Österman, min  dotter blir min sekreterare.

Vi har gemensamt gått in för att fylla ett tomrum. Filadelfiaförsamlingen har i många år haft bibelskola. Nu har de inte kunnat hållas - men på dethär sättet fylls ett behov - men det är inga krav på vem som får deltaga i kursen. Gud vill lägga vapen i våra händer; vapen att användas i den andliga kampen och i  kärlek till människor, som saknar gemenskap med Gud.
    
 De som vill satsa på ett fördjupat studium kan anmäla sig...Vi har planerat att ordna seminarier, möjligen på Svartholmen. - där finns ju logi och nödiga utrymmen. Men detta klarnar när vi fått klarhet i hur många elever som anmält sig. Vi tror att Jesus, som beklagade sig över att "SKÖRDEN ÄR STOR MEN ARBETARNA ÄR FÅ", ser med välbehag på det som sker. Både sådana, som är aktiva vid sidan av förvärvsarbete och sådana som skall helga sig för heltidsinsats har nytta av detta projekt. Själva materialet är detsamma som jag använt vid bibelskolor i Finland både på finska och svenska  och i ett femtontal internatonella bibelskolor. Detta material är ju evigt - Guds ord!
Vi återkommer till detta då planerna konkretiserats.

Låt oss be att det Gud avsett då han lett oss till detta, förverkligas genom Guds välsignelse och bereder hundratals studerande för de uppgifter Gud kallat dem till.
                                                      
Välkommen till Bibelskolan.net!
                                                         
Gösta Bergstén
Bibelskolerektor

Kontakta oss

 

© mickelsson.net