Studier
» Bibelstudier


Om sidan
Gästbok
Om Bibelskolan

Bibelstudier

Tsunamin och andra katastrofer
KATASTROF 1 Upp.6:12-17 KATASTROF 2 Upp.8:l-12»
Studiematerial
Då Lammet bryter det sjätte inseglet (6 är människans tal!) då begynner “vredens stora dag”! Varför är det fråga om Lammets vrede?
Då Jesus gick till Golgata var han “gjord till synd” (2. Kor.5: 19-21) Jesus hade ju levat i 33 år såsom Människosonen och hade besegrat alla Satans anslag. Som sådan är han odödlig, y det är syndens lön som är döden. Men Han går in under mänsklighetens syndaskuld. När han ropar det är fullkomnat, då har Han skaffat försoning för hela Adams fallna släktes synd. Det gäller forntiden, Jesu samtid och alla som fötts efter Jesu död. Om vi tänker på läget i dag, det är ca 6 miljarder människor på jorden i dag. Jesus har lidit döden för var och en av dessa 6.000.000.000. Man räknar att ca 2 miljarder människor har kristen bekännelse. Gud vet hur många som är födda på nytt och ‘tvagna i Lammets blod”.
Lammets vrede är att Hans död för alla, som inte tagit emot Honom har varit förgäves! Han älskar ju alla, utan anseende till personen, och nu måste Guds rättfärdiga domar drabba dem. Det största misstag en människa kan göra är att inte ta mot den frälsning som Jesus genom sitt lidande har berett. Han vill inte att någon skall gå förlorad, utan att alla skall söka frälsning Och jag såg Lammet bryta det sjätte inseglet. Då blev det en stor jordbävning och solen blev svart såsom en sorgdräkt och månen blev hel och hållen såsom blod och himmelens stjärnor föll ner på jorden. Himmelen vek undan och alla berg och öar flyttade sig”.

Om vi tänker på jordbävningarna i öster och i tanken jämför dem med vad vi läser här, då är Tsumanim ‘en krusning på ytan” jämfört med detta. Alla berg flyttar sig och alla öar flyttar sig. Topografin blir totalt förändrad. Tänk när Ararat, Himalaya och Mont Blanc flyttar på sig! När Japan, Nya Zeeland, Australien och Madagaskar har förenat sig med respektive kontinenter. Vi kan inte leva oss in i möjligheten att sådant skall ske och vilka förluster i människoliv! Hur skall det sociala anpassa sig och hur skall livet komma in i de nya förhållandena?

Paniken blir aldrig förr skådad! Nu kan de rika, de mäktiga inte höja sig över massan:
“Och konungarna på jorden och stormännen och krigsöverstarna och de rika och väldiga, ja, alla, både trälar och fria, dolde sig i hålor och bergsklippor. Och de sade till bergen och klipporna: Fallen över oss och döljen oss för dens ansikte, som sitter på tronen och för Lammets vrede. Ty deras vredes dag har kommit och vem kan bestå?”

Tänk, att alla dessa besparat sig denna hemska upplevelse om de tagit emot Jesus som sin Frälsare!
Klicka
för att kommentera! 0 comments

© mickelsson.net