Studier
» Bibelstudier


Om sidan
Gästbok
Om Bibelskolan

Bibelstudier

Bibelskolan
  Andens gåvor » Fridens Gud själv helge er Församlingslivet»
Studiematerial
FRIDENS GUD SJÄLV HELGE ER
1 Tess. 5:23

Helgelse: tumskruv eller livsstil?
Det finns många uppfattningar om helgelsen. Ibland har piskan vint över olyckliga människor som "försökt" helga sig men inte lyckats.
Jag var 14 år då jag tillsammans med min äldre bror gick till skriftskolan. Vi lärde oss tio Guds bud. Vi var en brokig skara. För en del var skriftskolan "ett nödvändigt ont", På den tiden blev man "torr bakom öronen" då man gått i "skriban" och faddrarna upplevde att deras ansvar för deras gudbarn var över då barnet själv lovat att leva ett kristet liv. Skriftskolans ledare kyrkoherde Rosenqwist gjorde sitt yttersta för att öppna ungdomarnas hjärtan för att leva ett kristet liv men han var sorgsen; de skulle ta nattvarden trots att de inte hade någon relation till Jesus.

Jag hade ju en annan bakgrund. Min far var aktiv i kyrkan, arbetade för att få en kyrka i Sockenbacka och hade en "Ungas kristliga förening" där min bror och jag var med. Jag ville nog göra det rätta. Jag menade vad jag lovade, jag skulle leva ett kristet liv och lyda tio Guds bud. Men jag anade inte att då "gossen" skall bli "ungdom" så kommer han in i en period då pojken skall bli man och allt det, som finns i "arvet" av tidigare generationers gener vaknar och den adamitiska naturen med alla dess begär och drifter vaknar upp i en ny generation. Det dröjde inte länge innan jag upptäckte, att jag inte klarade att hålla mitt löfte. Den gamle Adam är en dålig kristen! Det talades om att Jesus skulle komma. Jag var förskräckt och jag bad: "Kom inte ännu - jag är inte redo!". Jag misslyckades gång på gång. Jag bad om förlåtelse och "lovade" att inte synda mer, men Gud förstod att pojken inte hade resurser. Att helga "Den gamle Adam" är som att kasta vatten på en gås. Om det hade lyckats,hade Jesus inte behövt komma till vår frälsning! Många pastorer och predikanter försökte faktiskt predika bättring. Men de var själv i samma situation: religiös fostran syftar ju till önskat resultat. Ett försök är ju bättre än ingenting och Gud ser ett gott uppsåt - och Han öppnar ingång till fungerande helgelse.

JESUS HELGAR SIG FÖR OSS FÖR ATT VI SKALL VARA HELGADE I SANNINGEN
JOH.17:19 Jesus föddes av kvinna in i mänskligheten med alla dess problem. Men Jesus hade gudomlig natur. Därför då frestelser och begär, som hör till den gamla människan, mötte honom,besegrade han dem. Jesus blev frestad i allting såsom vi men övervann varje frestelse. Vid 30 års ålder blev han döpt av Johannes döparen. Vid 30 år är en människa mogen, så ock Jesus. Därmed begrov han hela sitt liv. Alla övervunna frestelser begrovs. Då Jesus steg upp från vattnet var han fullständigt helig, sådan som Adam var innan han föll i synd. Det är nu han träder fram som Frälsaren. Alla andra människor hade syndat men inte Jesus. Under 3½ år förkunnade han att han kommit till jorden för att frälsa var och en som trodde på honom. Då är tiden inne att Jesus i Getsemane helgar sig. Han ger åt Gud sin kropp att bli ett syndoffer. Gud lägger hela mänsklighetens, såväl forntid, då och framtid, syndabörda för att Jesus lider straffet, smäleken och döden. Syndens lön är döden. Jesus dog för min och och varje annan individs synder. Han. den rättfärdige dör för våra synder. Då vi kommer till Jesus med vår syndabörda proklamerar han full försoning. Han dog för varje din och min synd och de skall inte straffas två gånger. Du är försonad då du tror att Jesus dog för dig. En rättfärdig Gud måste döma all synd. Men kärlekens Gud har lagt all vår synd på Jesus och då har synden fått sitt straff.

Vi kan bli födda på nytt och vi får gå in i den seger över synden, som Jesus har berett. Petrus skriver om det i 2.Petrus l:1-4 om en dyrbar tro som ges oss genom den rättfärdighet från Gud som Jesus har vunnit. Till denna tro har knutits: "allt som hör till liv och gudsfruktan" (helt annat än det vi ärvt av den gamle Adam!) "har hans gudomliga makt skänkt oss genom kunskapen om Honom som kallat genom sin härlighet och ära". Nu kommer något så dyrbart och stort. Just det vi behöver för vår helgelse. "Genom den har han skänkt oss sina dyrbara och mycket stora löften. för att vi i kraft av dem skall få del av gudomlig natur sedan vi kommit undan det fördärv som på grund av begäret finns i världen." Vi konstaterade tidigare att "gamle Adam var en dålig kristen" Jesus försöker inte "bättra" på honom. Adam måste dö och en pånyttfödd människa med gudomlig natur kan göra en syndare till ett helgon.
Det är här som helgelsen kommer in. Jesus själv hade med sin gudomliga natur besegrat alla frestelser och begär. Då en människa tar emot Jesus och blir född på nytt får hon begrava sitt gamla liv tillsammans med de försonade synderna. Den som blir döpt har "iklätt sig Kristus" och med honom som Herre som i oss är den "gudomliga naturen" som besegrar synden..
Vi har alltfort en fri vilja. Så länge vår vilja är i harmoni med den gudomliga naturen upplever vi sanningen i Pauli utrop: "Gud vare tack som ger oss seger genom vår Herre Jesus Kristus!" Helgelsen det är att vi helgar vår kropp så att den alltid är överlåten till att göra Guds vilja. Det är inte enbart att kunna säga nej till synden, det är att alltid säga ja till Guds vilja. De, som medvetet överlåtit sig själv åt Gud är de som segrat i sitt vardagsliv men därtill stått till Guds förfogande.

Helgelsen påverkar vårt vardagsliv. Familjeliv, trohet i äktenskap, arbetsliv och fritid. De växer fram en livsstil - människor som valt att gå i Jesu fotspår - lever i den seger Jesus vunnit. Gud blir ärad då Hans barn sprider "Kristi vällukt" genom att leva i seger och visa en aktiv överlåtelse till helgelse. Utan helgelse får ingen se Herren. Helgade människor välkomnas i himlen: "Väl gjort du trogne tjänare". Du, som läser det här skall vara en bland dem!

Vi människor är var för sig en treenighet: ande, själ och kropp. Frälsningen öppnar en ny möjlighet: vi är svaga i oss själva men Jesus, som ger oss delaktighet av gudomlig natur ger oss en ny resurs. Det är den, som gör att vi får starta från en helt ny situation. I vår ande upplever vi en total förvandling. Vi var döda då det är fråga om gemenskap med Gud. Utan det är vi helt "out" då det gäller att ta upp kampen mot vår vedersakare Djävulen, som går omkring som ett rytande lejon. (1.Petr.5:8)
Det är i vår ande, som varit död, vi får motta Kristi Ande; delaktiga av hans gudomliga natur Guds plan är att anden skall dirigera vårt liv. Då vi nu har Jesus så betyder helgelsen, vad det gäller anden att Jesus, som bor i oss får vara Herre. Vår ande helgad åt Gud! Överlåtna åt Gud får vi uppleva, att vi också blir döpta i Den Helige Ande och Gud kan använda oss som sin kanal . 1.Kor.12 och 14 visar vilka stora möjligheter som öppnats för oss och gåvorna är till för att betjäna våra medmänniskor,

Själen är organet för personlighet och för vår utveckling från barn till vuxen. I "arvet" från våra förfäder finns det både ont och gott. Där pågår en kamp mellan rätt och orätt, kärlek eller hat., ärlig eller oärlig. Helgelse i själslivet är att låta själslivets alla utflöden vara i samverkan med vår ande. Då är vi övervinnare! Men det är vår vilja som skall helgas till att bli ett med Guds vilja. Pauli råd till oss är: "var så till sinnes som Kristus Jesus var" (Fil.2:5)
Det kan vi uppleva om vår själ är helgad till att vara i harmoni med vår ande.
Så länge vårf invärtes människa är i harmoni med vår ande, är vi segrare!. Och det är "den som vinner seger" som skall bli klädd i vita kläder! (Upp,3:5)

Kroppen är ju det som Satan angriper: det var ju kroppen som först syndade och förlorade sin härlighet. Vi upplever, att vår kropp vill det vi inte vill!. Paulus berättar i Rom. 7:22 "till min inre människas gläder jag mig över Guds lag, men i mina lemmar ser jag en annan lag, som ligger i strid med lagen i mitt sinne och gör mig till fånge under syndens lag i mina lemmar. Jag arma människa, vem skall frälsa mig från denna syndens kropp?" Han vet också svaret > Gud vare tack genom Jesus Kristus ! Problemets lösning har vi i Rom.12 v.1,2 Om kropparna är helgade till att tjäna Gud då är hela människan, hela vår ande vår själ och vår kropp, helgade helt och fullt..

Helgelse är inte något för vissa "utvalda." Både du och jag finns med i planeringen Paulus skriver i Efeserbrevets första kapitel att Gud "före världens grund var lagd har utvalt oss i honom att vi skulle vara heliga och fläckfria inför sig. Verserna 5-12 är ett fantastiskt koncentrat av vad Gud gjort för att vi skall uppleva det. Men helgelsen har ett oerhört perspektiv, där individens helighet upplevad av "skaror som ingen kan räkna" gör att hans målsättning förverkligas: "Ty han ville ställa fram församlingen inför sig i härlighet utan fläck eller skrynkla eller något annat sådant. Helig och fullkomlig skulle den vara."(Ef.5:27).
Denna underbara, strålande gemenskap utgörs just av vanliga människor som du och jag, som upplever fungerande helgelse. Och om vi vandrar i ljuset som Han är i ljuset, då renar Jesu blod oss från all synd - allt det, som inte når samma kvalitet som vårt föredöme Jesus.
Klicka
för att kommentera! 0 comments

© mickelsson.net