Studier
» Bibelstudier


Om sidan
Gästbok
Om Bibelskolan

Bibelstudier

Undervisning om Jesu tillkommelse
1. Tess kapitel 1 1. Tess kapitel 2»
Tillämpning
Frukten av att tessalonikerna med glädje tog emot Ordet var uppenbara:
Det blev aktivitet! - Gärningar i tron, arbete i kärleken och uthållighet i hoppet! En upplevelse av frälsning kan inte bli ”osynlig!”. ”Ni blev våra efterföljare, ja, Herrrens Jesus har gått före – Paulus går i Jesu fotspår. Då tessalonikerna följer Paulus följer de därmed Jesus! Dessa nyfrälsta tessaloniker blev föredöme! Från dem, som fått Herrens ord, har uppstått ett ”återljud”, ett eko, som gjort att Guds Ord blev känt både i Makedonien och Akaja, ja överallt hade deras tro på Gud blivit känd.
Studiematerial
Läs det första kapitlet , så kommenterar vi här det som gäller Jesu tillkommelse medan vi till höger gäller tillämpning i vårt liv.

”Omvända till att tjäna och vänta”
Utan omvändelse har vi intet gott att vänta på. Men omvändelsen ger oss ett levande hopp, ty endast de som tagit emot Jesu frälsning har hopp! Omvändelsen blir en verklig revolution från avgudarna till den levande Guden Från den kommande vredesdomen till att vänta Guds Son från Himlen. Vi behöver inte vänta på eller frukta för Antikrist.. Han kommer att framtråda under vedermödans tid , men då är de frälsta redan i himlen. Den stora, vita skaran. som Johannes ser och beskriver i Upp.7:9-17 talar om att de kom från ”den stora nöden” (1917-bibeln ”bedrövelsen”) Då vi talar om att Han har ”frälst oss från den kommande vredesdomen” så betyder det just att han har frälst oss från vredesdomen och det är helt konsekvent: Om han förlåtit oss alla våra synder: då är det omöjligt att drabbas av ”vredesdom!” ty ”det finns ingen fördömelse för dem som är i Kristus Jesus (Rom.8:1)

Tessalonikerna tog emot Guds Ord ”under svåra lidanden” . Det grekiska ord, som översatts med ”svåra lidanden” år THLIPSEI, samma ord som i Upp.7:9-17 används om den stora vita skaran: ”dessa är de som kommer ur den stora nöden” Ordet betyder ”nöd, våld, betryck, förföljelse. Allt detta har drabbat kristenheten. Förföljelser har varit något, som följt kristenheten från starten och alltfort. De första kristna upplevde det, reformationstiden likaså och vår generation har upplevat förföljelser under Stalin, Mussolini och Hitler. Men detta är inte vrede, det är nöd och lidande, som drabbar Guds älskade barn, som prövas att vara trogna intill döden.
Vredesdomen är ett annat grekiskt ord : ORGE och innebär Guds vrede och straffdomen som drabbar den värld, som förkastat Guds nåd.
Klicka
för att kommentera! 0 comments

© mickelsson.net