Studier
» Bibelstudier


Om sidan
Gästbok
Om Bibelskolan

Bibelstudier

Undervisning om Jesu tillkommelse
  1. Tess kapitel 1 » 1. Tess kapitel 2 1. Tess kapitel 3»
Tillämpning
1.Tess.kapitel 2
”Att leva ett liv värdigt Gud. Han har kallat oss till sitt rike och sin härlighet”.
”Åt alla dem som tog emot Honom gav Han makt att bli Guds barn, åt dem som tror på Hans namn.” (Joh.1:12)
Att ta emot Jesus innebär en ny situation. Vi blir (det vi inte var förut!) Guds barn! Jesus kommer och tar sin boning i våra hjärtan. Han är Gud. Då Han tar sin boning i oss blir vi delaktiga av gudomlig natur. (1.Petr-1:3-5) Utan denna kan vi inte i egen kraft leva att liv värdigt Gud. Men det blir som Stanley Jones, en berömd Indienmissionär formulerade:
”Jesus blir den i dig segrande Kristus”
Tessalonikerna tog emot Ordet – icke såsom ord från människor – utan som Guds Ord - Det är det verkligt – och verksamt i er som tror. Vi läste i kap.1 att tessalonikerna blev Paulus efterföljare. Här möter vi lärjumgarna såsom efterföljare av Guds församlingar i Judeen .
Studiematerial
”Vår insats var inte förgäves!”
Paulus och hans medhjälpare hade en hög målsättning. En hög målsättning kräver insats av hög kvalitet. Trots förföljelse i Filippi fortsätter de, och ändrar inte insatsen till att söka människors ära.
- icke villfarelse
- icke orena motiv
- icke för att vara människor till lags
- aldrig smickra
- aldrig ”roffa åt oss”
- icke sträva efter att bli ärade
- för att behaga Gud, som prövar våra hjärtan
- kärleksfullt
- som en mor, som sköter sina egna barn
- arbetade dag och natt för att inte vara någon till last
- uppträdde heligt och oförvitligt

Målsättningen
”Gud har kallat er till sitt rike och sin härlighet”
”Vem är vårt hopp och vår glädje inför vår Herre Jesus när Han kommer?”
”Ja. Ni är vår ära och vår glädje”
Detta kapitel är en uppmuntran till alla som tjänar Gud: arbeta med ädla motiv och med hoppet om Jesu återkomst som drivfjäder.
Profeten Daniel profeterar: ”De förståndiga skall lysa som himlavalvets ljus. Och de som har fört många till rättfärdighet alltid och för evigt. (Dan.12:3)
Klicka
för att kommentera! 0 comments

© mickelsson.net