Studier
» Bibelstudier


Om sidan
Gästbok
Om Bibelskolan

Bibelstudier

Undervisning om Jesu tillkommelse
  1. Tess kapitel 4 » 1. Tess kapitel 5 2. Tess kapitel 1»
Tillämpning
Det vi läst ställer oss alla inför realiteter som vi inte kan blunda inför. ”trösten varandra och uppmuntra därför varandra och uppbygg varandra. Vi är en gemenskap – där var och en är dyrbar. Vi går inte till himlen som ”solister” – och om någon blir efter på vägen så finns vi där för att ge denne hjälp och stöd. De som är ledare skall vi uppskatta och stödja och – visa dem största kärlek. Håll frid med alla. De äldste får här direktiv hur medlemmar i olika situationer skall behandlas:
oordentliga – tillrättavisa; missmodiga –uppmuntra, de svaga – ta sig an dem.
De behöver olika slag av behandling – men målsättningen är att alla skall vara redo att möta Jesus på skyn.
En kristens vardagsliv: Sträva alltid efter att göra gott mot varandra och alla människor
Alltid vara glad (”gläd er i Herren alltid!")
Be oavbrutet – det är både individens och församlingens kraftkälla!
Tacka Gud under alla livets förhållanden -
Den största tryggheten inför Jesu tillkommelse är det, som är avslutningen på 1.Tess-
”Men fridens Gud själv helge er (helgelse är Guds verk i oss om vi är öppna för det)
”helt och fullt” (”vad du är, var det helt. Inte styckevis och delt) ”må er ande, själ och kropp bevaras hela, så att ni är utan fläck vid vår Herre Jesu Kristi ankomst.”
Detta kan inte ske i egen kraft. Därför skriver Paulus: Trofast är Han som kallat er,
Han skall också utföra sitt verk.”
Studiematerial
”Tider och stunder”
Det har spekulerats mycket just om tider och stunder. ”Stunder” är helt onödigt att diskutera. Då Jesus kommer för att ta hem sin brud sker uppryckningen i samma ögonblick på hela jordklotet. I Luk.24:34-36 finner vi att människor, då Jesus kommer, har helt olika aktiviteter.
Två ligger i samma säng (det är natt). Två kvinnor malar tillsammans (morgnsyssla)
Två arbetar på olika håll. Därför är det helt onödigt att fara till en bestämd plats för att möta Jesus. Mötet sker i skyn !
”Tider” Under min livstid är det minst 20 olika data som ”profeterats” vara dagen för Jesu ankomst. Det enda ”säkra” är att Han inte kommer just då eftersom ingen vet dag och stund.
Jesus kommer ”som en tjuv” Men Han ä r ingen tjuv! Enl.1.Kor.15:23 skall Kristus vid sin ankomst ta ”de som tillhör Honom.” Men ”som en tjuv" avser att Han kommer oanmäld och oväntad. Det är en Guds visdom. Den som vill vara med i brudeskaran lever i fortsatt förbindelse med Jesus..Johannes skriver i 1.Joh.1:7 ”Om vi vandrar i ljuset likasom Han är i ljuset, så har vi gemenskap med varandra (”trolovade med Kristrus!” 2-Kor.11:2) och Jesu. Hans sons blod renar (pågående presens) från all synd.”
Fortsatt gudsgemenskap är trygghet! Likasom ögonvätskan håller ögats känsliga hornhinnor ständigt rena, så är den ständiga kontakten med Jesu blod inseglet på vårt saliga hopp..
”När folk säger (i NT 17 ”bäst de säger”) ”fred och trygghet” – just det, som är
främst på politikernas agenda – drabbas de av undergång lika plötsligt som smärtan kommer över kvinnan som skall föda, och de slipper inte undan.” Bilden är kusligt reell! Profeten Jesaja använder den bilden i domen över Sion ”de går havande med olycka och föder fördärv” Den vredesdom; som nu drabbar dem betyder att ”olyckan” nu mognat och – likasom barnet är större än fostret, så är ”fördärvet” tyngre än graviditeten
”Men ni bröder ”– här möter vi ett faktum: Jesu tillkommelse delar den dåvarande mänskligheten i två stora grupper (vi skall återkomma till de 144.000 av Israels stammar) :brudeskaran och de som lämnats kvar -” lever icke i mörker, så att den dagen kan komma över er som en tjuv. Ni är alla ljusets barn (vandrar i ljuset) och dagens barn. Ni tillhör inte natten eller mörkret.
Paulus återkommer till det han skrev i kap.1.”Gud har inte bestämt oss till vrede utan till att vinna frälsning genom vår Herre Jesus Kristus.
Klicka
för att kommentera! 0 comments

© mickelsson.net