Studier
» Bibelstudier


Om sidan
Gästbok
Om Bibelskolan

Bibelstudier

Undervisning om Jesu tillkommelse
  2. Tess kapitel 1 » 2. Tess kapitel 2 2. Tess kapitel 3»
Studiematerial
Lidandesgraden var hög i Tessalonika. De var trogna men höll på att tappa fattningen. De hade börjat frukta att Herrens dag redan var förhanden! Den skulle ju börja med uppryckningen! Och de var alltfort kvar! Timoteus berättade om detta då han kom tillbaka. Paulus förmanar dem att inte tappa fattningen: Jesu kommande på skyn för att hämta bruden är något som sker just innan vreden begynner och först då begynner Herrens dag. Först måste avfallet komma laglöshetens människa, fördärvets son, träda fram , motståndaren som förhäver sig över allt som kallas gud och heligt.
Han sätter sig i Guds tempel och säger sig vara Gud.(det templet finns inte ännu?) det är ”något” som håller honom tillbaka. Han kommer ”då hans tid kommer” Honom skall Jesus döda med sin muns anda och förgöra när Han visar sig.
”Se, Han kommer med molnen,,,,och alla jordens stammar skall jämra sig över Honom” (Upp.1:7)
Det är människan, som genom sitt ställningstagande för eller emot sanningen.
avgör om Satan skall få tillfälle att bedra henne:
”Den laglöses ankomst är ett verk av Satan och sker med stor kraft, med lögnens alla tecken och under och med allslags orättfärdighet och bedrar dem som går förlorade därför att de inte tog emot sanningen och älskade den så att de kunde bli frälsta. Därför sänder Gud över dem kraftig villfarelse så att de tror lögnen
och blir dömda, alla dessa som inte har trott på sanningen utan njutit av orättfärdigheten. De valde lögnen då den tycktes intressant och ofarlig – det var en farlig sådd – och vad en människa sår – det skördar hon!

Till de troende har Paulus en annan – underbar hälsning:
Vi är skyldiga att alltid tacka Gud för er. Gud har utvalt er till att bli frälsta. Anden
helgar er, ni tror på sanningen. Ni skall vinna vår Herres Jesu Kristi härlighet.
Tänk vilken skillnad! Om du tvekat då det gäller valet mellan sanning och lögn –Jesus eller världen –då visar jämförelsen här ovan konsekvensen av ditt val.
Klicka
för att kommentera! 0 comments

© mickelsson.net