Studier
» Bibelstudier


Om sidan
Gästbok
Om Bibelskolan

Bibelstudier

Undervisning om Jesu tillkommelse
  2. Tess kapitel 2 » 2. Tess kapitel 3
Studiematerial
Hela kapitlet handlar om de kristna som individer och om gemenskap i församlingen.
Det finns gränser för den andliga gemenskapen. Vi skall älska alla människor – men andlig gemenskap fungerar inte ”med en broder som lever oordentligt” Så hänvisar Paulus till hur de levde – de levde inte oordentligt hos dem! De kristna skall vara föredömen också i det sociala livet.

Härmed har vi studerat Tessalonikerbreven – främst för att få insikt i den eskatologi som Jesus hade uppenbarat för Paulus och han delgivit församlingen. Det är viktigt att minnas att det inte är Paulus` lära, det är Kristi lära, men framfört av Paulus till församlingen.

Frågor eller kommentarer är välkomna. Min önskan till alla, som tagit del av undervisningen skall, vare sig ni avsomnar eller blir kvar tills Jesus kommer, vara med dem som upptages och sedan alltid få vara hos Herren.
Klicka
för att kommentera! 0 comments

© mickelsson.net