Studier
» Bibelstudier


Om sidan
Gästbok
Om Bibelskolan

Bibelstudier

Den första och den sista Adam
  Jesus försonar oss » Den förste Adam försonas Delaktighet genom brödsbrytelsen»
Studiematerial
NU KAN DEN FÖRSTE ADAMS AVKOMMA LYFTAS UPP TILL DEN SISTE ADAMS PLAN

Bröder, i kraft av Jesu blod kan vi nu frimodigt gå in i det allraheligaste på den nya och levande väg, som Han har öppnat för oss genom förlåten. Låt oss därför med uppriktigt hjärta gå fram i full trosvisshet med ett hjärta renat från ett ont samvete och med en kropp som är badad i rent vatten Hebr.10:19-22. Den nya och levande vägen startar vi inifrån. Jesu blod renar hjärtat. En av judarnas rådsherrar kom till Jesus en natt och menade, att Jesus kommit som lärare. Men Jesus lät honom förstå, att en lära inte räcker så länge liv inte finns: "Amen, amen, säger jag dig. Den som inte blir född på nytt kan inte se Guds rike" Joh.3:3
Genom Adams synd är vi döda då det gäller gudsgemenskap. Vi måste få ett nytt liv.

Såsom Eva blev havande genom Helig Ande, så föds vi på nytt genom Guds Ande. På pingstdagen, då Guds Ande kom över lärjungarna presenterade de den nya och levande vägen. Utan att det startade rätt med bättring och tro, hade läran ingen makt!

Petrus förkunnade Kristus som Frälsare och Messias. Många kände stygn i hjärtat, det är från hjärtat som livet utgår! De frågar: bröder, vad skall vi göra?
Petrus svarade: "Omvänd er och låt er alla döpas i Jesu Kristi namn så att era synder blir förlåtna. Då skall ni få den Helige Ande som gåva." Apg.2:38

Vi läste om Jesus, att Han ville bli döpt. Han begravde den adamitiska kroppen. Det var i den han hade besegrat alla frestelser och sedan blivit gjord till synd. ( 2 Kor .5:21). Detta var profeterat av profeten Jesaja (Jes 53:4-12). Genom sitt segerrika liv och sin försoningsdöd erbjuder han oss att ta emot dem försoning han vunnit, att sedan begrava vår adamitiska kropp pch så ikläda oss Kristus. Vi är "vitare än snö" då vi stiger upp ur dopgraven, för att vandra i hans fotspår och vinna det eviga livet. Född på nytt och döpt i vatten och med gudomliga natur, som vi får (2.Petr.1:1-4) i omvändelsen gör att vi kommit i samma situation som Jesus. Han var med sin gudomliga natur i en adamitisk kropp och vann seger. Nu är Hans efterföljare i samma situation: vi har Kristus i oss och han blir dem i oss segrande Kristus. Jesus segrade med sin gudomliga natur. Vi får uppleva att Jesus, som var frestad i allt likasom vi, kan hjälpa oss när vi frestas. Jesu gudomlighet är fullkomlig. Vi får genom Guds Ande döda kroppens gärningar och så uppleva: "I allt detta vinner vi en härlig seger genom Honom som har älskat oss." Rom 8:37
Klicka
för att gömma fälten

Name
*
Time
21-07-2024 16:15
Email
Comment
*
Fyra plus femton (med siffror)?*
    

© mickelsson.net