Studier
» Bibelstudier


Om sidan
Gästbok
Om Bibelskolan

Bibelstudier

Tsunamin och andra katastrofer
  KATASTROF 1 Upp.6:12-17 » KATASTROF 2 Upp.8:l-12 KATASTROF 3 Upp.11:7-14»
Studiematerial
Då uppryckningen skett och ”preludiet” , jordbävningen kommit , följer nu en hemsökelse som proklameras av sju änglar. De stötte i basun i tur och ordning och nya hemsökelser drabbar jorden.

Innan dessa stöter i sina basuner är det en annan ängel. som kommer med ett rökelsekar. fyllt av ‘de heligas böner” Till dessa läggs ytterligare mycken rökelse. Ängeln kastar elden ner på jorden. Då kommer tordön. ljungeldar och jordbävningar och sedan följer stora hemsökelser:

Det är sju änglar som stöter i basun. Meningen är, att dessa hemsökelser är straffdom och inte några tillfälligheter

1.basunen.: Då kom hagel och eld, blandat med blod, och det kastades ned på jorden; och tredjedelen av jorden brändes upp, och tredjedelen av träden brändes upp och allt grönt gräs brändes upp

2.basunen: Det var som om ett stort brinnande berg kastats i havet; och tredjedelen av havet blev blod. Och tredjedelen av levande varelser, som fanns i havet omkom; och tredjedelen av skeppen förgicks.

3.basunen: Då föll från himmelen en stor stjärna, brinnande som ett bloss, och den föll ned över tredjedelen av strömmarna och över vattenkällorna Stjärnans namn var malört och tredjedelen av vattnet blev bitter malört och många människor omkom genom vattnet, därför att det hade blivit så bittert.

4.basunen: Tredjedelen av solen och månen och stjärnorna miste sitt sken så att tredjedelen av dem förmörkades och dagen miste tredjedelen av sitt ljus, sammalunda ock natten. En örn flyger fram uppe i rymden och ropar “ve, ve, ve över jorden å de tre övriga änglarna låter sina basuner ljuda.

5.basunen: nu är människornas kroppar anfallna: Avgrundens brunn öppnas och ut kommer rök som ur en stor ugn och solen förmörkas! Ur röken kommer gräshoppor ut över jorden. De har samma makt som skorpionerna har. Endast de av Gud tecknade skonas, annars är alla utsatta, deras sting har samma verkan som skorpionerna har och de har rätt att i fem månader hemsöka människorna. Dessa söker döden, men den flyr!
Det är fruktansvärd beskrivning över dessa, vi har svårt att fatta det, men när det sker då kan de som upplever det konstatera, att beskrivningen var riktig.

6.basunen. En ängel får order: lös de fyra änglar, som hålls bundna vid floden Eufrat, som hållits redo att dräpa tredjedelen av människorna. Beskrivningen i v.16-19 är klar Men vi har inte erfarenhet av en sådan här, men ve människorna när detta sker! Ännu vid denna tid har Gud förväntat sig att människorna skall göra bättring. Men inte ens dessa hemsökelser kan bryta sönder förhärdade hjärtan. V.20-21 tolkar Guds besvikelse: om de gjort bättring så hade de fått frälsning och nåd.
Men v. 21 visar, att våra samhällens stora problem inte hade minskat i dessa hemsökelser:
”De gjorde icke bättring och upphörde icke med sina mordgärningar (mord och abort) trolldomskonster (farmakeia dopingpreparat, narkotika) otukt (all sexualitet utanför äktenskapet) och tjuveri (korruption)
Klicka
för att gömma fälten

Name
*
Time
21-07-2024 17:52
Email
Comment
*
Fyra plus femton (med siffror)?*
    

© mickelsson.net