Studier
» Bibelstudier


Om sidan
Gästbok
Om Bibelskolan

Bibelstudier

Tsunamin och andra katastrofer
  KATASTROF 2 Upp.8:l-12 » KATASTROF 3 Upp.11:7-14 KATASTROF 4 Upp. 16-18»
Studiematerial
Gud hade uppväckt två vittnen. De samarbetade med de 144.000. De hade sådan makt och auktoritet att de kunde profetera’. Under 42 månader var de Guds sändebud,.När de hade fullgjort sitt uppdrag och vunnit för Gud många av dem, som blev vedermödans martyrer, var deras uppdrag slutfört, men de skulle ännu genom sin martyrdöd bevisa, att hos Gud är makten. Antikrist hade trätt fram. Han menade, att nu är det han som är kung och profeterna skall dö! För att visa sin makt , den han fått av Satan, går han emot vittnena och lyckas i det andra misslyckats: Båda profeterna dör! Det var jubel i hans läger. Äntligen har vi fått en ledare, som är starkare än Gud! 1 3½ dag ligger vittnena obegravda, ingen vill begrava dem, när de ligger där är de ett bevis på Antikrists allmakt!

Men när 3½ dagar gått, kommer livets ande från Gud in i dem, och de reste sig upp på sina fötter, och en stor fruktan kom över dem som såg dem. Och de hörde en stark röst från himlen, som sade till dem: Kom hit upp! De steg i en sky upp till himlen i sina fienders åsyn.

1 samma stund kom en stor jordbävning, tiondedelen av staden störtade samman, sjutusen omkom och de övriga blev förskräckta och gav ära till Gud i himmelen. (det här skedde i Jerusalem och skadade Antikrists prestige, men gav de kristna frimodighet att hålla ut.)
Klicka
för att kommentera! 0 comments

© mickelsson.net