Studier
» Bibelstudier


Om sidan
Gästbok
Om Bibelskolan

Bibelstudier

Efesierbrevet
  Första delen » Andra delen
Tillämpning
Här analyserar vi olika sanningar, personer och synder vilka behandlas i detta brev. Att nu på nytt läsa brevet i följd, ger djupare insikt just därför att vi försökt analysera det som framförts.
Studiematerial
FÖRSAMLINGEN HAR EN UPPGIFT

Paulus hade fått sin undervisning av Jesus. Då lärde han sig, att Jesu avsikt med att Paulus blev frälst, så skulle han verka med att få vinna människor för Gud. Den strategin kommer på ett hjärtgripande sätt fram i det Paulus skriver till församlingen i Filippi (Fil.2:13-16)
"Gud är den som verkar i er både vilja och gärning för att Guds goda vilja skall
ske. Gör allt utan att klaga och tveka. Så att ni blir fläckfria och rena, Guds oskyldiga barn mitt ibland ett falskt och fördärvat släkte, bland vilka ni lyser som himlaljus i världen när ni håller fast vid livets ord. Då kan jag berömma mig av er på Kristi dag. Jag har alltså inte sprungit förgäves eller arbetat förgäves. Då Jesus vekade på jorden var han ledaren för lärjungaskaran. Han fostrade de tolv och sedan de sjurttiotvå till att bli herdar för dem som kommer till tro.Om en grupp människor med en viss målsättning vill nå målet, så har de en viss arbetsfördelning. Jesus hade lärt hur en församling skall fungera målmedvetet. Han lärde dem hur de skulle bygga upp en fungerande ledning. Han ville redan från början bygga upp en kärleksgemenskap. Själv hade han kommit och fyllt profetian i Jes.53 "min tjänare skall ha framgång" Han ville, att han lärjungar skulle ta lärdom av Jesu ödmjuka tjänargestalt. Han undervisar om hur många söker de främsta platserna och och söker fina titlar. De vill kallas "Rabbi" och "Fader"
I Matt 23, som är avskedstal just innan Jesu lidande begynte.Läs Matt.23:1-12
Församlingen är inte platsen för fina titlar utan för ödmjuka men effektiva
tjänare ty "den som är störst är de andras tjänare". Paulus hade lärt sig läxan. Han var utbildad Rabbi. När han skriver till församlingen i Rom presenterar han sig "Paulus, "Kristi Jesu rjänare (grek.doulos = slav) och apostel" Han hade ingen titel inför människor men han var av Jesus sänd ut som apostel - där hade han Kristi auktoritet!. Auktoriteten hos Kristi tjänare i dag ligger i ordet som predikas.
Josefs ställning hos Potifar var något liknande i det profana. Josef var Potifars
slav, men han förestod hela Potifars hus och alla skulle ta sina order av honom. Jesus ger i Uppenbarelseboken en hälsning: "Var trogen intill döden såskall jag ge dig livets krona." (Upp.2:10) Paulus hade varit trogen. Han skriver till Timoteus: ""Jag har kämpat den goda kampen, jag har fullbordat loppet,jag har bevarat tron.Nu ligger rättfärdighetens segerkrans i förvar åt mig" (2.Tim.4:7,8)
Petrus skriver i 1.Petr.5:1-4:Jag uppmanar nu de äldste bland er, jag som själv är en av de äldste och vittne om kristi lidanden. Varen herdar för Guds
hjord
- vaka över den
- icke av tvång
- icke för egen vinning
- med hängivet hjärta.
Lägg märke till; Petrus var apostel och är "en medäldste" En är er Mästare, ni är alla bröder..Petrus kommer i vers 3 med en varning: "Uppträd inte som herrar över dem som kommit på er lott utan var föredömen för hjorden"
I Rom.12:1-8 förmanar han bröderna, vid Guds barmhärtighet, att frambära sina kroppar. Gud behöver kroppar! Hebr.10:1-10 gällde detta också Jesus. Inga slakt eller spisoffer begärde Gud inte, men beredde en kropp som offrades. Nu gäller det oss. vi är varandras lemmar.

Här kommer en uppräkning av olika uppgifter i Kristi kropp och vi har olika gåvor som tillsammans bildar en effektivt fungerande gemenskap:
- profetians gåva - skall profetera i överensstämmelse med tron
- gåvan att tjäna - skall tjäna (diakon) i sin uppgift
- den som undervisar -skall undervisa i läran
- den som förmanar skall göra det i den uppgiften
- den som delar ut gåvor skall göra det utan baktankar
- den som leder församlingen skall vara ntitisk
- den som utövar barmhärtighet skall göra det med glatt hjärta

KVALIFIKATIONER för dem som skall avskiljas till äldste
1.Tim.3:1-3 Episkopos
- oklanderlig
- en enda kvinnas man
- förståndig
- aktad
- gästfri
Titus 1:5-9 presbyteros, episkopos
- oförvitlig
- en enda kvinnas man
- ha troende barn, som inte kan beskyllas vara ostyriga eller uppstudsiga
- inte självgod, häftig, missbruka vin
Klicka
för att kommentera! 0 comments

© mickelsson.net