Studier
» Bibelstudier


Om sidan
Gästbok
Om Bibelskolan

Bibelstudier

Uppenbarelseboken
  Kapitel 1 » Kapitel 2 Kapitel 3»
Studiematerial
Beröm Upp.2:1-7 EFESUS
“Jag känner dina gärningar, ditt arbete, din uthållighet.”
“Du kan icke tåla onda människor; du har prövat dem som kallar sig apostlar, du har funnit, att de är lögnare”
“Du är uthållig, har uthärdat mycket för mitt namns skull och har inte tröttnat. “Du har den berömmelsen, att du hatar Nicolaiternas lära, som också jag hatar”

Förmaning
“Du har övergivit din första kärlek”
“Tänk på varifrån du har fallit, omvänd dig, gör dina första gärningar!” “Om du inte omvänder dig skall jag flytta din ljusstake från dess plats

Löfte
“Åt den som segrar skall jag ge att äta av livets träd som står i Guds paradis

Beröm Upp.2:8-11 SMYRNA
“Jag känner ditt lidande och din fattigdom men du är r i k!
“Jag vet att du hånas av dem som är en Satans synagoga”
“Var inte rädd för vad du kommer att lida-sättas på prov tio dagar”

Löfte
“Var trogen intill döden, så skall du få livets krona!” “Den som segrar skall inte skadas av den andra döden.”
Beröm Upp.2:12-17 PERGAMUS
“Jag vet var du bor - där Satan har sin tron. Du håller fast vid mitt namn.
“Du håller fast vid mitt namn och förnekade inte tron på mig ens i de dagar då Antipas, mitt trogna vittne blev mördad hos er där Satan bor.”

Förmaning
“Du har några hos dig som håller sig till Bileams lära - de åt kött från avgudaoffer och bedrev otukt.
“Du har också sådana som på samma sätt håller sig till nikolaiternas lära.”
“OMVÄND dig - annars kommer jag över dig och strider mot dem med min muns svärd.”

Löfte
“åt den som segrar skall jag ge av det dolda mannat”
“En vit sten skall jag ge honom, på den är skrivet ett nytt namn, som ingen känner utom dem som får det.”

Beröm Upp.2:18-28 TYATIRA
“Jag känner dina gärningar, din kärlek och din tro, ditt tjänande och din uthållighet, dina senaste gärningar är fler än dina första.”

Förmaning
“Jag har det emot dig att du låter kvinnan Isebel hållas, hon säger sig vara profetissa och undervisar och förleder mina tjänare att bedriva otukt och äta kött av avgudaoffer. Jag har gett henne tid att omvända sig - men hon vill inte - jag lägger henne på sjukbädden - de som bedriver otukt ned henne skall komma i stor nöd - jag skall döda hennes barn och alla församlingar skall se att jag rannsakar hjärtan och njurar.
Jag skall vedergälla var och en efter hans gärningar

Löfte
“Jag lägger inte på er någon ny börda; håll fast det ni har till dess jag kommer. Den som segrar och håller fast vid mina gärningar ända tillslutet honom skall jag ge makt över folken och han skall styra dem med järnspira, liksom man krossar lerkärl. Jag skall ge honom morgonstjärnan”
Klicka
för att gömma fälten

Name
*
Time
21-07-2024 16:41
Email
Comment
*
Fyra plus femton (med siffror)?*
    

© mickelsson.net