Studier
» Bibelstudier


Om sidan
Gästbok
Om Bibelskolan

Bibelstudier

Uppenbarelseboken
  Kapitel 5 » Kapitel 6 Kapitel 7»
Studiematerial
DE SEX FÖRSTA INSEGLEN BRYTS Makter som frigörs för vredestiden

1-2 Mannen på den vita hästen - “drog ut som segrare och för att segra” Det är aldrig fråga om vem som skall segra. Vedermödans gissel , Antikrist och den falske profeten besegras. De kastas i eldsjön Upp.19:20 och Satan fängslades för 1000 år Upp.20:1-3 Hans seger beskrivs i Upp.19:11-16

3-4 Mannen på den röda hästen “tar bort friden från jorden”

5-6 Mannen på den svarta hästen - hungersnöd.

7-8 Mannen på den blekgula hästen - dräpa fjärdedelen med svärd, hungersnöd och genom vilddjuren på jorden

9-11 Blodsskulden - skaran av martyrer tynger jorden och bestraffas då skaran av martyrer är fulltalig, så att straffet motsvarar brottet.

12- 17 Sjätte inseglet: Lammets vrede. Innan detta insegel brutits eller bröts måste uppryckningen ha skett: 1.Tess 5:9 “Ty Gud har inte bestämt oss till vrede utan till att vinna frälsning genom vår Herre Jesus Kristus. “En stor jordbävning (Katastrof 1).
Klicka
för att gömma fälten

Name
*
Time
21-06-2024 22:48
Email
Comment
*
Fyra plus femton (med siffror)?*
    

© mickelsson.net