Studier
» Bibelstudier


Om sidan
Gästbok
Om Bibelskolan

Bibelstudier

Uppenbarelseboken
  Kapital 10 » Kapitel 11 Kapitel 12»
Studiematerial
BEFALLNING ATT MÄTA GUDS TEMPEL, GUDS TVÅ VITTNEN, DEN SJUNDE BASUNEN

1-2 Mäta tempel och tillbedjare. Förgården prisgiven åt hedningarna 42 månader

3-14 Guds två vittnen vittnar i 1 260 dagar. De har mycken kraft och kan inte övervinnas innan deras tid är ute De har utrustning som påminner om Israels heliga män, Elia, Hanok, Mose
Vilddjuret som skall stiga upp (hans tid är 3½ år i slutet av vedermödan Vittnena dödas, men efter 3½ dagar uppväcks de och uppfar till himlen, Då blir det en jordbävning. Se katastrof 3.
15-19 Den sjunde ängeln stöter i basun. Nu är Guds straffdomar verkställda, nu följer den sista fasen: Satan , Antikrist och den falska profeten försöker ta makten
Klicka
för att kommentera! 0 comments

© mickelsson.net