Studier
» Bibelstudier


Om sidan
Gästbok
Om Bibelskolan

Bibelstudier

Uppenbarelseboken
  Kapitel 11 » Kapitel 12 Kapitel 13»
Studiematerial
KVINNAN OCH DRAKEN

1-2 “Ett stort tecken visade sig “i himlen” Ef.6:12 talar om en kamp, som utkämpas “i himlarymderna” Det är fråga om Israel, som skall “födas” in i sin funktion under 1000-årsriket. “Födslovåndan” gäller att “gossebarnet” som skall födas är att det “gossebarn” de förkastade. Jesus från Nasaret skall “födas” in i Israel som nation. Israel skall ju bli 1000-årsrikets ledande nation och av det som fanns av Israel i vedermödan upplever en “födslovånda” och just i denna födslovånda upprepas det som skedde med Jesus, då Han föddes in i mänskligheten: Han måste med. föräldrarna fly. Israel upplever nu det de upplevt att de, som trodde på Jesus var med. om uppryckningen också var ämnad att vara deras Messias.

3 -6 I denna kris kommer en röd stor drake som “tecken” på vad som sker i kampen i himlarymderna. Kvinnan är redo att föda och draken redo att sluka barnet. Men kvinnan föder ett barn. Detta är ett “tecken” lika visst som det övriga vi hittills läst om. “Barnet” blir uppryckt till himlen. Israel fick i sin kris konstatera att Han, somt föddes av Maria var också Israels Frälsare. Då draken inte rådde på att uppsluka Jesus, vi skall komma ihåg att detta är ett “tecken” på det som sker i kampen i himlarymderna. När draken inte lyckades uppsluka Jesus (han är den ende, som skall styra alla folk med järnspira) så förföljer han kvinnan som fött. I vedermödans omvälvningar har Israel kommit till förstånd. Det är Jesus, Messias, som är den Ende som kan frälsa dem. Gud bereder Israel en flyktplats. Hon flyr ut i öknen och detta är något som sker på jorden: draken vill utrota Israel och är nu mäktig att göra det, men Israel, en stor del därav flyr ut i öknen. Bibelforskare har nämnt Petra, en klippstad i öknen som plats dit de kan fly. Jag hörde för länge sen i ett bibelstudium, som Alvar Blomgren höll om detta. Om det är denna plats, det får framtiden utvisa - faktum är att det finns en för Israel beredd flyktort. Det betyder, att under den senare epoken av Vedermödan - 3½ år - 42 månader - 1260 dagar - alla dessa tidsangivelser är lika långa är en del av Israel flyktingar i öknen.
7-12 Draken, Satan här, efter det han blev utestängd från himlen och fortsatt sin kamp mot Gud och människorna i himlarymderna. Ef..6 : 12-13. Nu kastas han ner till jorden. I himlarymden har han varit “våra bröders åklagare”, de enda som där “klarade sig” var de, som tvagit sina kläder i Lammets blod och vittnade om Jesus:att han är deras Frälsare. Då Drakens aktivitet i himlarymderna upphörde “förföljde han kvinnan som fött gossebarnet” Detta är fakta, han vill utrota kvinnan, Israel. Men kvinnan får ”den stora örnens vingar” 2.Mos. 19:4 ”har burit er på örnvingar” Hon får här sitt uppehälle under en tid, tider och ½ tid.” (1+2½ tid = 3½ tid). Draken sprutar ut vatten Jes.17:12. Men jorden kom kvinnan till hjälp och drack upp strömmen. (4 Mos 16:31-32) Drakens aktivitet riktade sig då mot ”de övriga av hennes säd” d.v.s. de kristna
Klicka
för att kommentera! 0 comments

© mickelsson.net