Studier
» Bibelstudier


Om sidan
Gästbok
Om Bibelskolan

Bibelstudier

Uppenbarelseboken
  Kapitel 12 » Kapitel 13 Kapitel 14»
Studiematerial
1-5 Johannes ser ett vilddjur, som är olikt allt vi sett förut. Men det har vissa kännetecken, som hänvisar till en profetia, som Daniel för fram i Dan.kap.7 Där talas om fyra djur. Det första liknade ett lejon det andra liknade en björn det tredje liknade en panter det fjärde övermåttligt förskräckligt. Det vilddjur, som Johannes ser, liknade en panter, hade fötter som en björn och gap som ett lejon och draken gav detta vilddjur myndighet och därför tillbad vilddjuret draken. Detta vilddjur fick makt. Det hade en mun som talade stora ord, hädiska och fick makt i fyrtiotvå månader (=3½år) Hänvisningen till Daniels profetia avser, att detta vilddjur verkar utifrån de områden och med de egenskaper som dessa vilddjur i sin tid behärskade. Daniels profetia uppfylldes sålunda: Babel (lejon) var världsherravälde och efterföljdes av Medien-Persien. Efter detta rike kom Grekland (panter) till makten. Detta djur, med rötter i tre världsherravälden bildar nu ett övermåttan hemskt djur, som representerar det fjärde djuret i Daniels syn, Romarriket.

6-8 Det öppnade sin mun till hädiskt tal mot Gud. (Antikrist), fick makt att strida mot de heliga (vedermödans martyrer) och övervinna dem och makt över alla stammar, folk och tungomål (segrarna i dessa folk beskrivs i Upp 7:9-17) De enda, som inte tillber är de, som har sitt namn skrivet i livets bok.

9-10 Här gäller det för de heliga att ha ståndaktighet och tro!

11-15 Ett annat vilddjur - två horn lika ett lamm - men talar som en drake – den falske profeten! Han gör stora tecken – kallar ner eld från himlen - får jordens invånare att göra en bild av vilddjuret - denna bild, kan döda alla som inte tillber.

16-18 Det förmår alla, både stora och små att låta ge sig ett märke på högra handen eller pannan Ingen får köpa eller sälja, som inte har vilddjurets namn eller hans namns tal 666. Här gäller det för de heliga. De förlorar sin helighet om de tillber.
Klicka
för att kommentera! 0 comments

© mickelsson.net