Studier
» Bibelstudier


Om sidan
Gästbok
Om Bibelskolan

Bibelstudier

Uppenbarelseboken
  Kapitel 14 » Kapitel 15 Kapitel 16»
Studiematerial
1-5 Vredestiden har nu skridit framåt så, att det nu återstår endast de 7 plågor, som är de sista. Innan de kan begynna, så tar Gud "hem” alla de som blivit försonade med Gud under vredestiden. Den som är försonad skall inte straffas. Därför kommer vi för andra gången till glashavet vi läste om i Upp. 4:6 Glashavet är “framför tronen” och där var enl.Upp,7:9 f. Den stora vita skaran. Nu möter vi där “vedermödans martyrer”. De var inte med vid uppryckningen med står nu där och sjunger “Moses och Lammets sång”. Det betyder, att också judar nu har kommit till tro på Jesus. Vi läste om dem i Upp.14:1-4. Dessa får vara med i tusenårsrikets underbara tid. De hade ju uppväckts från de döda. De övriga döda uppväcks först efter tusenårsrikets slut. Sången är en lovsång till Gud, Då öppnas vittnesbördets tabernakel. Alla, som blivit försonade är nu i trygghet i himlen,
6-9 En mäktig manifestation. Vittnesbördets tabernakels tempel öppnas. De änglar, som skall utgjuta vredesskålarna är klädda i vitt! De är ute i ett rättfärdigt uppdrag. Det är vindruvorna vi läste om i Upp.15-20
Klicka
för att kommentera! 0 comments

© mickelsson.net