Studier
» Bibelstudier


Om sidan
Gästbok
Om Bibelskolan

Bibelstudier

Uppenbarelseboken
  Kapitel 15 » Kapitel 16 Kapitel 17»
Studiematerial
1-2 Den första vredesskålen drabbas dem som tillbett vilddjurets bild. De upplever att stora sårnader har drabbat dem.Att tillbe vilddjuret lönar sig inte. Han kan inte skydda dem för Guds vrede.

3 Andra vredeskålen utgjutes i havet. Då förvandlas det till blod från en död människa - alla levande varelser i havet dog.
4-7 Den tredje vredesskålen utgöts i strömmarna och vattenkällorna och dessa förvandlas till blod. Vattnets ängel säger: Rättfärdiga är dina domar De har utgjutit heliga mäns blod. Nu ger du dem blod att dricka. Lagen om sådd och skörd fungerar, även om det ibland dröjer innan man måste skörda! Altaret instämmer, där har utgjutits djurblod till försoning, men de heligas blod har nu drabbat förövarna med straff.

8 -9 En fjärde ängel göt ut sin skål övar solen. Då fick denna makt att bränna människorna såsom med eld När de blev brända av denna hetta, hädade de Gud som hade makten över dessa plågor; de gjorde inte bättring och gav inte Gud ära. Tänk, att ännu väntade Gud på att de skulle göra bättring och ännu rädda sina själar från evig förtappelse
10-11 Den femte ängeln utgöt sin skål över vilddjurets tron. Då blev dess rike förmörkat och människorna bröt sönder sina tungor i sin vånda. Där fanns ingen makt hos vilddjuret. Han led som de andra. De hädade himmelens Gud för sin våndas och sina sårnaders skull. De gjorde inte bättring, förhärdelsen var total. Då visade de själva att Guds dom var fullt rättfärdig.

12-14 Den sjätte ängeln göt ut sin skål över den stora floden Eufrat. Då torkade floden ut, för att väg skulle beredas för konungarna från östern. Ur drakens gap och ur vilddjurets gap och ur den falske profetens mun såg Johannes orena andar utgå lika paddor .De är onda andar som gör tecken och går ut till kungarna i hela världen för att locka dem till striden på den Allsmäktiges stora dag.

15 En varningens parentes: Se jag kommer son en tjuv. Salig är den som bevarar sina kläder så att de inte behöver gå nakna och man ser deras skam.

16 “Och de församlade sig till den plats, som på hebreiska heter Harmageddon”.

17 Den sjunde ängeln göt sin skål i luften. Då gick en stark röst gick ut från tronen i templet och sade: ”Det är gjort!”

18-21 Nu kom ljungeldar och dunder och tordön och det blev en jordbävning, så våldsam och så stor att dess like inte har funnits alltsedan människor har funnits till på jorden. Den stora staden rämnade sönder i tre delar. Folkens städer störtade samman och Gud kom ihåg det stora Babylon, och räckte det bägaren med sitt stränga vredes vin. Alla öar flydde och bergen fanns inte mer.

20-21 Denna katastrof övergår allt, som skett efter syndafloden. Sådan hemsökelse kunde man tro, att skulle få människorna att ödmjuka sig då de nödgats konstatera, att Gud är suverän och allsmäktig.

JORDBÄVNINGSKATASTROFEN Jättestaden Babel rämnar i tre delar, folkens städer störtar samman. Men det betyder också typografiska förändringar: Alla öar f1ydde! Vi har stora”öar” On alla “öar” flyr så blir ju jordens landmassor en enda kontinent. Om vi ser på en världskarta så ser den ju ut som ett pussel där de olika ”bitarna” kan fogas in på rätta platser. Vid skapelsen kallade. Gud “det torra” land och vattnet kallade Han hav. Kanske jorden skall förnyas så att tusenårsriket firas på en förnyad jord, lik den som skapades? Detta är endast en teori, men hur alla öar skall “fly” utan att det blir en sammanhängande landmassa, det vet inte jag. “Stora hagel, tunga som talenter föll ner från himlen” De väger 30 kg.enl, III Bibellexikon. Det måtte vara en fruktansvärd, upplevelse, då så tunga “klimpar” faller ner. Men människorna hånade Gud för den plåga de vållade. Den var mycket svår.
Klicka
för att kommentera! 0 comments

© mickelsson.net