Studier
» Bibelstudier


Om sidan
Gästbok
Om Bibelskolan

Bibelstudier

Uppenbarelseboken
  Kapitel 16 » Kapitel 17 Kapitel 18»
Studiematerial
Skökan på vilddjuret
1-6 I de två årtusenden, som gått sedan Jesus korsfästes har det funnits en med staten lierad kyrka och sedan kristna församlingar, som verkat ledda av män i församlingar, som valt dem till ledare. Dessa årtusenden har den med staten lierade kyrkan förföljt de kyrkor och församlingar, som strävat att förverkliga. den verksamhetsform, som Bibeln undervisar om. De med staten lierade har icke accepterat att dessa, son de kallat “sekter” existerar. Det har flutit massor av blod i dessa förföljelser Det har uppstått en otrohet gentemot Kristus och sammansmältning med staten och detta kallar Bibeln för “skökan” Lydnad och solidaritet med konungarna bar gjort. att Bibeln ser detta som otrohet mot Jesus och därför kallas hon skökan i ändens tid.

2 Inkvisitionen under medeltiden med milliontals martyrer och den katolska kyrkans skoningslösa förföljelse gör, att uttrycket “drucken av de heligas blod” är helt motiverat.

3 Kvinnan ses här ridande på ett scharlakansrött vilddjur. Kvinnan klädd i purpur och scharlakan och glänste av guld och ädla stenar. i sin hand, en gyllene kalk, men den är fylld av styggelser och av hennes otukts orenlighet. Hon kallas. “Det stora Babylon” son är moder till skökorna på jorden

7-10 Här följer beskrivningar, som uttolkats på många olika sätt. När tiden är inne för deras aktivitet, skall de också kännas igen av den beskrivning på deras historiska förankring.

11-13 Här talas on tio konungar, som sedan återkommer i v.16 Men dessa giver sig i strid mot Lammet, men Lammet tillsammans med de kallade, utvalda. (eklekton - grek) och trogna som följer Lammet.

14 övervinner dem ty Lammet är Konungarnas Konung och Herrarnas Herre

15-18 De tio konungar som omtalas i v.12 kommer att hata skökan och göra henne utblottad. och naken. De lyckades inte besegra Lammet, men ger sig nu på skökan. I vers 18 kallas ”kvinnan” den stora staden, som har konungsligt välde över jordens konungar
Klicka
för att kommentera! 0 comments

© mickelsson.net