Studier
» Bibelstudier


Om sidan
Gästbok
Om Bibelskolan

Bibelstudier

Uppenbarelseboken
  Kapitel 20 » Kapitel 21 Kapitel 22»
Studiematerial
1-4 En ny himmel och en ny jord! Den förra var förgången, den blev fördärvad. av straffdomarna och vredesskålarna. Den var prydd. som en brud, för sin brudgum. En underbar tillvaro väntar Lammet och dess brud! Och ned på denna nya jord kommer det nya Jerusalem ner från himlen. “Färdigsmyckad son en brud för sin brudgum” Guds tabernakel fanns inte på den förra jorden, men nu står “Guds tabernakel bland människorna och Han skall bo bland dem. Och de skall vara Hans folk. Ja, Gud själv skall vara hos dem och skall avtorka alla tårar från deras ögon. .Döden skall inte mer vara till. Ingen sorg, klagan eller plåga skall vara mer. Det som förr var är nu förgånget”.

5-6 Den som satt på tronen sade: se jag gör allting nytt. Ytterligare: Skriv: dessa ord är vissa och sanna. Ytterligare: Jag är A och 0, begynnelsen och änden. Åt den som törstar skall jag ge för intet livets vatten.

7 Här upprepas nu hälsningen från sändebreven i kap.2 och 3 “Den som vinner seger, skall få detta till arvedel Jag skall vara hans Gud. och han skall vara min son.

8 De fega, de otrogna de som kar gjort vad. styggeligt är, dråpare, otuktiga människor, trollkarlar, avgudadyrkare och alla lögnare skall få sin del i den sjö som brinner med eld och svavel. Detta är den andra döden.

9-17 Den ängel, som kommit ned de sju vredesskålarna, har nu en underbarare uppgift: Att visa dig bruden, Lammets hustru. Johannes blir uppfylld av Anden och föres av ängeln upp på ett högt berg och visar honom den heliga staden Jerusalem, som kom ner från himmelen, från Gud med Guds härlighet. Den glänste likt den dyrbaraste ädelsten: den var såsom kristallklar jaspis. Den hade en hög mur med. tolv portar Den var 144 alnar 72 meter. Den hade 12 portar 3 i öster, norr, söder och väster. Muren var en fyrkant, varje sida var 12.000 stadier = 2 220 km. Murens hela längd var 8 880 km. Portar var 3 på varje sida. Avståndet mellan portarna var 1 770 km. Staden var en fyrkant. Lika hög som sidornas bredd 2.220 km 12 grundstenar hade namn av Lammets 12 apostlar 12 portar med namn på Israels tolv stammar

18-21 Stadsmuren var byggd av jaspis. Staden själv var av rent guld, likt glas. Stadsmurens grundstenar var skönt lagda med 12 olika ädelstenar. De tolv portarna utgjordes av tolv pärlor. Varje port av en enda pärla.

22-27 Staden har intet tempel. Gud den Allsmäktige och Lammet är dess tempel. Den behöver inget ljus av sol och måne, Guds härlighet upplyser den och dess ljus är Lammet. Folken skall vandra i dess ljus. Jordens konungar för dit in vad härligt de har. Portarna skall aldrig stängas om dagen. Natt skall inte finnas där. Men inget orent skall någonsin komma dit in och ingen som gör vad styggeligt är eller lögn. Allenast de, som är skrivna i livets bok , Lammets bok Bruden är ju Lammets hustru och det betyder, att detta är de kristnas palats, stort, ty den skall inrymma “en skara, som ingen kan räkna” Upp 7:9-17. Vi ryms säkert där - ytan innanför muren är c:a 5 milj. km2
Klicka
för att kommentera! 0 comments

© mickelsson.net