Studier
» Bibelstudier


Om sidan
Gästbok
Om Bibelskolan

Bibelstudier

Uppenbarelseboken
  Kapitel 21 » Kapitel 22
Studiematerial
1-5 Genom stadens gata flöt en ström av levande vatten, klar som kristall. Den gick ut från Guds och Lammets tron. På båda sidor stod livsträd, de bar frukt var månad, trädens löv tjänade till läkedom för folken. Ingen förbannelse skall finnas. Guds och Lammets tron är där och hans tjänare skall tjäna honom och Hans namn skall stå tecknade på deras pannor. Ingen natt skall vara, inget ljus behövs. Gud skall lysa över dem och de skall regera i evigheters evigheter.

6-7 Herren har sänt sin tjänare att se vad snart (taxei- med hastT) skall ske .“Se, jag kommer snart och bar med mig min lön, Salig är den som tar vara på de profetians ord., som står i denna bok”.

8-9 Johannes ville tillbe ängeln, som talat med honom, men fick uppmaningen: Gör inte så, jag är din medhjälpare och dina bröders, profeternas och deras, som tar vara på denna boks ord (alltså vår medhjälpare) Gud skall du tillbe..

10-15 Lägg inte under något insegel denna profetias ord. De orättfärdiga må fortsätta att öva orättfärdighet - den orene att orena sig. Den rättfärdige må fortfara att öva rättfärdighet den helige att helga sig.
Se, jag kommer snart och har med mig min lön för att vedergälla var och en efter som hans gärningar är. Jag är A och 0 begynnelsen och änden. Saliga är de som tvår sina kläder för att få rätt att äta av livets träd och gå in i staden genom dess portar. Utanför: hundar, trollkarlar otuktiga, dråpare, avgudadyrkare alla som älskar lögn, de måste stanna utanför.

16-21 Jag, Jesus som sänt min ängel för att i församlingarna vittna om detta, jag är telningen av Davids rot, den klara morgonstjärnan. Anden och bruden säger: ”kom” och den som hör det, han säge kom! Och den son törstar, han komme: och den som vill han tage Livets batten för intet. Uppenbarelsens budskap är dels ett budskap till församlingarna och dels motivet till att säga “kom”. Det finns en himmel. Det finns en ny himmel och en ny jord och det finns en öppen dörr och det finns ett blod, som renar från all synd. och som öppnat vägen till Guds himmel. Där Guds Ande verkar, där är det alltid en kallelse till gemenskap med Gud , till försoning och till himmelskt medborgarskap. Vår uppgift är att inbjuda människor till detta, Det är Jesus själv, som ger auktoritet till det som Uppenbarelseboken framför. Därför är kritik och tvivel om äkthet uteslutna. Om någon lägger till något till denna profetias ord , så skall Gud lägga på honom de plågor, om vilka är skrivet i denna bok. Om någon tager bort något från de ord som står i denna profetians bok, så skall Gud ta ifrån honom hans del i livets träd och i den heliga staden. Helhetsbilden blir ju förstörd om något fattas eller om något lagts till. Han , som betygar detta säger: “Ja, jag kommer snart”
Bibeln sista bön: ”Amen, kom Herre Jesus!"
Till dess: Herrens nåd vare med alla!
Klicka
för att kommentera! 0 comments

© mickelsson.net