Studier
» Bibelstudier


Om sidan
Gästbok
Om Bibelskolan

Bibelstudier

Jesu Passion
  Ps. 88 Jesu sista natt på jorden » Via Dolorosa, Jesus på korset, Psalm 22
Tillämpning
Det vore en prestation om någon som var åskådare vid korsfästelsen kunnat skriva med en sådan inlevelse som David gjorde när han skrev Psalm 22 ungefär 700 år tidigare. Men konung David fick av Gud veta vilket uppdrag Messias hade och hans djupa förnedring: "Jag är en mask och icke en människa (v.7)”. David får ca 750 f Kr profetiskt uppleva korsfästelsen och även dess resultat. Gud visar på detta sätt att korsfästelsen inte var en överraskning, inte att Gud hade kunnat förhindra att Hans Son led - Gud älskade världen så, att Han utgav honom till att genom sin död försona hela världen.
Studiematerial
Det finns forskare, som vill förneka Jesu historicitet men sanningen är att han var "historia" i profetisk mening före världens grund var lagd. (Ef.1:3-10). Det finns många profetior om Jesus och vad Han skulle uppleva. Ps.22 och Jesaja 53 är de mest utförliga. Psalm 22 är en psalm - ordet betyder "en sång ledsagad av strängmusik" Dess melodi var efter en komposition "Morgonrodnadens hind".

"Min Gud, min Gud, varför har du övergivit mig?" (Psalm 22:1). Det är en ångest, en tragik, ett nödrop: Min Gud...varför har du övergivit mig? Det sista en syndare upplever då döden nalkas är att kontakten med Gud är definitivt bruten. Nu var Jesus gjord till synd - på Honom låg hela människosläktets skuldbörda och Messias skulle dö bärande vår synd. Det gjorde han ända till döds - och då måste Han, Människosonen i vårt ställe dö en syndares död - och då måste Gud låta sin Son uppleva detta. Därmed har Jesus i sin kropp lidit allt det syndaren upplever då han dör - för att lida också detta. Därmed har Han försonat till det yttersta: det finns ingen fördömelse för dem som är Kristus - Jesus bar allt! Vi kan i psalmen följa med hans kamp -"jag ropar om dagen, men du svarar inte; om natten,men får ingen ro".

V.7. Men jag är en mask och icke en människa! Då Jesus talade med Nikodemus (Joh.3:14-16) sade han: "Såsom Mose upphöjde ormen i öknen, så måste Människosonen upphöjas". Ormen är ju symbol på synden och nu var Jesus synd för att dö för alla syndare "hånad av människor, föraktad av folket”. Det hånfulla utropet: "Anförtro dig år Herren! Han skall befria och rädda honom, han har ju honom kär!" är präglat hundratal år tidigare - men det saknas inte - profetian var äkta! (v.8-9) Men mitt i sin ångest och sin nöd är han åter medveten om sin kallelse: Det var du som hämtade mig ut ut moderlivet och lät mig vila trygg vid min moders bröst - redan i moderlivet var du min Gud! Var inte långt ifrån mig, ty nöd är nära och ingen finns som hjälper"

Verserna 13-22 är en dramatisk och heltäckande skildring av hur Jesus - naken och törnekrönt lider - avsnittget slutar med en bön: Fräls mig från lejonets gap och från vildoxarnas horn - du bönhör mig! Innan Han böjer ner huvudet och dör, innan hjärtat brister av vånda och sorg, ropar Han: ett triumford: Det är fullkomnat! Då hans uppgift som Människoson var fullbordad säger han "Fader i dina händer befaller jag min ande". Jesus bar våra synder i sin kropp. Genom evig ande hade han offrat den - Anden var offraren - kroppen offrad. Anden vände upp till Gud. Men - profetian aslutas inte i död! Jesus har utkämpat tillvarons mest fruktansvärda strid - men han vann tidsåldranas största seger!

"Jag skall förkunna ditt namn för mina bröder" - det proklamerar han medan han lider - han vet, att döden inte är finalen! Mitt i församlingen skall jag lovsjunga dig". Vi vet inte om att Jesus mötte stora församlingar men Paulus talar om att Jesus uppenbarade sig för mer än 500 bröder på en gång - vilken lovsång! Jesus jublade över fullbordat verk - och jag nästan avundas dessa 500 - tänk att få möta Golgatas segerfurste som levande!! Så uppmanar oss Jesus: Ni som fruktar Herren lova honom! Lovsången till Golgatas seger-herre får inte tystna! Hednafolkens alla släkter skall ära honom". Jesus uppenbarade sig först för kvinnorna vid graven, sedan för Petrus, Emmaus-vandrarna och lärjungarna i Övre salen - sedan möte med församlingen - med han fortsätter med "den stora församlingen" -den stora vita skaran inför tronen! Då skall Jesus till fullo uppleva att korsdödens lidande inte var förgäves . Alla dessa hade tvagit sina kläser i Lammets blod! Då en själ är så högt värderad att hela världens rikedom inte kompenserar att själen
inte skulle gå förlorad - betänk vilket värde i Jesu blod- det räcker att återlösa miljarder!
Det hade räckt också för alla som gått förlorade. Deras största misstag var att säga nej till Jesu frälsningsetbjudande.

Jesu död på korset hade internationell betydelse: "De som söker Herren skall lova Honom. Edra hjärtan skall leva för evigt. Alla jordens ändar skall tänka på det och omvända sig till Herren. Hednafolkens alla länder skall tillbe inför dig. Ty riket är Herrens och han råder över hednafolken. Alla mäktiga på joden skall böja knä. Kommande släkten skall träda fram och förkunna hans rättfärdighet." Vilken frukt! Vetekornet föll i jorden och dog - miljarder har reddan mött honom i paradiset - miljarder förkunnar Honom i dag. Den bästa själavinnarstratedgi vi kan finna är just att förkunna Jesu försoningsdöd.

"Av den vedermöda hans själ har utstått skall han se frukt och bliva mättad "-

Jesus, jag tackar dig för att du inte drog dig undan alll smälek och allt lidande! Tack att jag och miljarder andra har upplevat frälsning och frigörelse. Hjälp oss alla. som upplevat din frälsning att utbreda kunskapen om dig så att skaror ännu kan uppleva din nåd till frälsning så att "hedningarnas fullhet" uppnås och basunen kallar oss hem!".

Gösta Bergstén
Klicka
för att kommentera! 0 comments

© mickelsson.net