Studier
» Bibelstudier


Om sidan
Gästbok
Om Bibelskolan

Bibelstudier

Jesu Passion
Ps. 88 Jesu sista natt på jorden Via Dolorosa, Jesus på korset, Psalm 22»
Studiematerial
JESU SISTA NATT PÅ JORDEN Ps. 88

På återresa från Tanzania besökte jag också Kairo, Beirut och Jerusalem. Jag fick tillfälle att där besöka Översteprästens residens där de skriftlärda och Stora Rådet samlades. Där fanns också utrymme för att verkställa gisselstraff och även en cell nedsprängd i berget. Den var på flera meters djup. Där fanns varken dörr eller fönster. De som skulle förhöras eller dömas förvarades i denna cell. Det fanns inga trappor ner - man sänkte dem ner med rep och tog dem upp på samma sätt.
Jag fick se rummet där spöstraffen verkställdes - båda händerna lyftes upp mot taket och hela den nakna kroppen var helt öppen för att straffet utmättes. Det högsta straffet var 40 gisselslag. För att inte överskrida detta tal verkställdes endast 39. Paulus hade upplevt denna exekution 5 gånger. (2. Kor. 11:24)
Nu hade man byggt en trappa ner och en dörr för att turister skulle få se den. Guiden berättade att efter det att Jesus dömts till döden måste domen ännu stadfästas av Pilatus. Då citerade han Ps. 88:10 och sade att i denna vers är profetiskt förutsagt vad Jesus skulle uppleva. Detta sätt att förvara fångar upplevde Josef. (1 Mos. 37:23-24)
När jag kom hem studerade jag Ps. 88 och fick leva mig in i Jesu situation.
- - - - - - - -
Låt oss leva oss in i den nöd och vånda Jesus upplevde.
Jesus hade kämpat i Getsemane (Matt. 26:38-46). Vad var det som för Jesus var så ångestfyllt att han ber om att - om möjligt - "denna kalk" skall gå ifrån honom? Vi har svaret i 2 Kor. 4:18-21. Gud skulle genom Jesu död försona världen med Gud. Syndens lön är döden och nu skulle Jesus ta på sig hela mänsklighetens - forntidens, nuets och framtidens – synder. De lades på Jesus och då kunde han försona hela världens synd: "Den som inte visste av synd, honom har Gud i vårt ställe gjort till synd, för att vi i Honom skulle stå rättfärdiga inför Gud”.
Jesus, som på förklaringsberget (Mark. 9:1-3) förvandlades inför dem: Hans kläder blev skinande vita, så vita att ingen tygberedare kan göra några kläder.
Detta är beviset för att Jesus var syndfri - men i Getsemane skulle han dricka en förbannelsens kalk och därmed blev han gjord till synd - hela människosläktets syndaskuld lades på honom: nu var Människosonen bärare av människosläktets alla synder - genom Helig Ande hade han framburit sig själv som ett offer. Nu var Människosonen synd - men Jesus var Guds Lamm, som genom sin död skulle borttaga världens synd.Mot denna bakgrund skall vi nu leva oss in i hur han lider.
v2. Herre, min frälsnings Gud - det är Människosonen som ber "Herre” - Sonen ber till "Fadern". Bördan av vår synd gör att Han, som därintills alltid haft full gemenskap med sin Far, nu ber: "låt min bön komma inför ditt ansikte", "vänd ditt öra till mitt rop”.
"Min själ är mättad med lidanden". Har du någon gång haft ett ont samvete? Det är tungt. Men nu var Jesus synd och konstaterar: "min själ är mättad med lidanden" och "mitt liv har kommit nära dödsriket."
Klicka
för att kommentera! 0 comments

© mickelsson.net