Studier
» Bibelstudier


Om sidan
Gästbok
Om Bibelskolan

Bibelstudier

Praktisk evangelisation
Aktivt själavinnande i Brasilien
Studiematerial
Aktivt själavinnande

Det blir glädje bland Guds änglar över en enda syndare som omvänder sig. (Luk.16:10) Varför det? Änglarna hade med ångest och tårar följt med då Jesus korsfästes. När Han sedan uppstår och kommer till himlen ser änglarna att Hans död verkligen var ett offer. Han bar all världens synd och var och en som trodde och tog emot den försoning Han vunnit blev förvandlad, vitare än snö och för dem var vägen öppen till Guds rike.

Varje människa som föds har rätt till himmelriket, Jesus säger ju att himmelriket tillhör barnen: "låt barnen komma till mig och hindra dem inte, ty Guds rike hör dem till". (Luk.18:16) Men samma orm som förförde Eva gör allt han kan för att leda barnen på syndens väg. Av de ca 6 miljarder människor, som just nu lever, är mer än hälften på syndens väg. Det är sorg i himlen; Jesus dog för alla som idag lever men över hälften av dem är inte frälsta! De går förlorade! Syndens lön är döden. Den som inte tror på Jesus som dog för dem alla går förlorade. Det är Jesu stora sorg.

Gud, vår Frälsare vill att alla människor skall bli frälsta och komma till insikt om sanningen. (1 Tim. 2:1-2) Det betyder, att det finns så mycken nåd och försoning i Jesu död, att den räcker för att försona var och en som lever. Var och en som blir frälst skapar glädje i himmelen . Jesus dog inte förgäves - men var och en, som går förlorad bringar sorg; den förlorades synd var straffad i Jesus , men då nåden inte blev mottagen, stod skulden kvar, förlorad för evigt.

Guds avsikt är inte att vi skall gå ensamma till himlen. Jesus skapade de troendes gemenskap, församlingen och dess främsta uppgift är att evnagelisera, att förverkliga missionsbefallningen i Matt. 28:18-20: att förvalta vår gåva, det eviga livet så att vi når så många som möjligt med det glada budskapet om frälsning. Guds avsikt med de frälsta är att de skall engagera sig i att förverkliga Guds vilja. Därför skriver Paulus i Rom.1:1-3: Vi ber nu er, bröder, vid Guds barmhärtighet att frambära era kroppar som ett levande och heligt offer som behagar Gud.

Församlingen är ett kollektiv. Du är en del av detta kollektiv, därför är du med i Guds plan med församlingen och det sker just genom att du ställer din kropp till Guds förfogande. Gud behöver din kropp! Han "ockuperar" den inte mot din vilja men tar emot din frivilliga offergåva, din tid, din kraft, din kärlek till Gud och till syndare. Gud gav oss fri vilja. Paulus upplevde för sin del: "Kristi kärlek driver oss". (2 Kor. 5:14)

Då du upplevat något så underbart som syndernas förlåtelse och en himmelsk kallelse , nog vill du engagera dig att deltaga med kropp, själ och ande i församlingens "talkoarbete" - att vinna själar! "Ty liksom vi i en kropp har många lemmar och alla lemmarna inte har samma uppgift så är vi, fastän många, en kropp i Kristus, men var för sig är vi varandras lemmar.
Vi har olika gåvor alltefter den nåd vi fått. Den som har profetians gåva skall profetera i överensstämmelse med sin tro. Den som har gåvan att tjäna skall tjäna i sin uppgift. Den som undervisar skall undervisa i läran. Den som förmanar skall göra det i den uppgiften. Den som delar ut gåvor skall göra det utan baktankar. Den som leder församlingen skall vara nitisk och den som utövar barnhärtighet skall göra det med gott hjärta. (Rom.12:1-8)
Alla dessa olika uppgifter fungerar genom "vanliga människor" som Gud utrustar till tjänst. Också du har din uppgift i kollektivet och Gud ger dig utrustning , gåvor, som gör dig skicklig just där du behövs. Gud ger aldrig uppgifter som överstiger våra möjligheter, utan utrustade med gåvor, som behövs för en viss uppgift, kan den också utföras. Så har vi alla en förmån att vi i denna tid med så många negativa budskap kan ge våra vänner, släktingar, arbetskamrater glädjebudskapet om Jesus som förlåter synder!
Det är ett alltomfattande budskap i 2 Kor. 5:17-21

"Gud var i Kristus och försonade världen med sig själv. Han tillräknade inte människorna deras överträdelser, och Han har anförtrott åt oss försoningens ord. Vi är alltså sändbud för Kristus. Det är Gud som förmanar genom oss. Vi ber å Kristi vägnar: Låt försona er med Gud! Den som inte visste av någon synd, honom har Gud i vårt ställe gjort till synd för att vi skulle stå rättfärdiga inför Gud " Kan det finnas ett underbarare budskap?

Jesaja såg detta profetiskt ca 700 år f.Kr. det Jesus upplevde på Golgata. Läs Jesaja 53 kap och du skall finna att Jesu offerdöd på Golgata verkligen var ett försoningslidande och inte var en slump utan ett offer, som i evigheter kommer att beundras och lovsjungas av en skara, som tvagit sina kläder och gjort dem vita i Lammets blod. Då jag varit i samtal med människor jag sökt vinna har jag använt den femte versen, där det talas om "våra överträdelser", "våra missgärningar", "straffet var lagt på Honom för att vi skulle få frid".

Vad jag nu berättar hände i en skola i Brasilien.
För att vi skall fatta vidden av denna offerdöd har jag nämnt just att Jesus dog för hela världen. Det betyder, att om alla ca 6 miljarder skulle be om frälsning, så täcker Jesu blod hela denna massas hela syndaskuld. Men från denna enorma skara har jag gått ner till världsdelen (det här gällde Brasilien) Sydamerika - Brasilien - Bahia (staten) - Feira de Santana (staden). Så kom vi så nära: Jesus dog för alla i detta klassrum! Det var en helig tystnad i skolklassen! Då kom vi ännu närmare! Men då gick vi över till singularis, då jag kom till det personliga: Jesus dog för alla i klassen och vi läste, lärarinnan och alla elever: Han var genomborrad för mina överträdelsers skull, slagen för mina överträdelsers skull, straffet var lagt på honom för att jag skulle få frid och genom hans sår är jag helad. Därefter bad vi, lärarinnan och hela klassen syndarens bön och bad om frälsning och bevarande nåd. Det här hände i Brasilien. Samma text och samma resultat upprepades i klassrum efter klassrum. Vi delade Nya Testamentet till alla barn och det var ca 900 som gick åt. Denna upplevelse var något av det lyckligaste jag upplevat!

Vi skall vädja :"Låt försona er med Gud!" Det gör vi å Kristi vägnar.
Jag vädjar nu till alla som läser det här: Frambär din kropp! Bli också du "sändebud å Kristi vägnar!" Lönen väntar! Då du går in i uppgiften kommer du med Paulus att uppleva: "Icke så att vi av oss själva skulle kunna tänka ut något på egen hand, utan Vår förmåga kommer fråb Gud. (2 Kor. 3:4)
Att vinna någon för Jesus
o, det är min bön i dag
Så hjälp mig du, giv mig kraften Du
Ty du vet att jag är så svag.
Klicka
för att kommentera! 0 comments

© mickelsson.net