Studier
» Bibelstudier


Om sidan
Gästbok
Om Bibelskolan

Bibelstudier

Bibelskolan
  Introduktion » Jesus kallar, undervisar och utrustar sina lärjungar. Andens gåvor»
Studiematerial
Jesus kallade, undervisade och utrustade sina lärjungar. Därefter levde han som en förebild för dem. Han hade dem med sig under de ca 3 år som han verkade. Hans förkunnelse blev modell för apostlarnas förkunnelse, hans tecken och under blev, också det, modell för dem. I sitt avskedstal säger han: "Amen, amen säger jag er: Den som tror på mig skall utföra de gärningar som jag gör, och större skall han göra, för att Fadern skall bli förhärligad i Sonen. Om han gör det i mitt namn, skall jag göra det." Vi har inte förmånen att tillsammans med Jesus vandra från stad till stad, från by till by. Men Ordet om Jesus är levande och tusende av hans vittnen har verkligen upplevt att hans löfte är sant.

Jesus blev, innan han gick in i sin offentliga verksamhet, döpt i den helige Ande. Han hade ju levat som en "vanlig" människa - frestad i allting såsom vi. Men han hade övervunnit varje frestelse.Vid 30 års ålder - då man räknar att kroppen har nått sin mognad - blev han döpt av Johannes och begravde den adamitiska kropp han hade med alla besegrade frestelser och begär. Han blev däri "vägen" för var och en som blir född på nytt. Då dör vi från den gamla skapelsen och vi får i dopet begrava den och med den också alla synder, som blivit försonade.

Jesus var ju fortfarande Människosonen. Han hade lämnat sin gudomlighet i himlen. För att nu få kraft att fullgöra sin förkunnar- och försoningsgärning blir han döpt i den helige Ande och ger lärjungarna löftet att han skall komma till dem. De skall bli döpta i samma helige Ande som fyllde och utrustade Jesus.
Jag fick en maning att för dem, som Jesus i vår tid vill sända ut, att forska i Bibeln hur de fick leva med i alla de under och all den undervisning han gav, de fick genomlida Jesu korsfästelse och fyllda av glädje möta sin uppståndne Frälsare. Under de 40 dagarna mellan uppståndelsen och himmelsfärden planterade han i dem Evangelium levande, klart och fullkomligt. Lärjungarnas förkunnelse blev då Guds ord och det de skrev var också Guds ofelbara ord. De första apostlarna var den Helige Andes redskap. Det skall också vi vara!
Jesus bekräftade detta: "Den som lyssnar till er lyssnar till mig, och den som förkastar er förkastar mig. Och den som förkastar mig, han förkastar honom som sänt mig.

Alla löften som gällde vid starten gäller än. Då vi nu studerar vad som skedde så är det för att komma in i samma utrustning, samma tro och frimodighet.
Jesus väljer ut lärjungaMatt.4:18-22 Jesus ser två bröder, Petrus och Andreas som håller på med att kasta ut nät i sjön. Han sade till dem "Följ mig så skall jag göra er till människofiskare". Genast lämnade de näten och följde honom. Jesus gick vidare och fick då se två andra bröder, Jakob, Sebedeus son och hans bror Johannes där de satt i båten tillsammans med sin far, Sebedeus och gjorde i ordning sina nät. Han kallade på dem och genast lämnade de båten och sin far och följde honom..

Matt.9:12 Jesus gick vidare och fick se en man som hette Matteus sitta utanför tullhuset. Han sade till honom "Följ mig!" Då steg Matteus upp och följde honom. Han bjöd Jesus komma till hans hem. Där samlades flere publikaner och syndare - och genast konfrontation med fariseerna. Alla som var där fick höra Jesu proklamation: "Jag har inte kommit för att kalla rättfärdiga, utan syndare".

Joh.1:43-49 Jesus var på väg till Galileen. Han fann då Filippus och sade till honom:"Följ mig!" Filippus fann Natanael och sade till honom: "Den som Mose har skrivit om i lagen och profeterna har skrivit om har vi funnit: Jesus, Josefs son från Nasaret." Han frågade: :"Kan något gott komma från Nasaret?" Filippus svarade:"Kom och se!" När Jesus såg Natanael komma sade han till honom: Se han är en verklig israelit. I honom finns inget svek.
Matt. kap. 5,6,7. När Jesus såg folkskarorna gick han upp på berget. Han satte sig ner och hans lärjungar kom fram till honom.

Det är märkligt, att denna bergspredikan i första hand¨ är att ge lärjungarna undervisning vad som är kontentan av Jesu budskap och etik. Ännu var det inte tiden inne att bringa ut försoningens budskap - för lärjungarnas del kunde Jesus gå djupare in i vad hans uppgift var. Den dag Petrus bekände att Jesus var Messias kunde han gå vidare - både om församlingen och om hans död på ett kors. Den delen förstod de inte innan uppståndelsen från de döda Det var nyckeln, som låste upp i deras trosliv.
Klicka
för att kommentera! 0 comments

© mickelsson.net