Studier
» Bibelstudier


Om sidan
Gästbok
Om Bibelskolan

Bibelstudier

Den första och den sista Adam
  Adam skapad härlig » Adam förlorar sin härlighet Jesus - den sista Adam»
Studiematerial
Adam var inte skapad naken! Han kunde möta Gud, umgås med Honom utan fruktan. Men nu: Vid kvällsbrisen hörde de Herren Gud vandra i lustgården. Och mannen och hans hustru gömde sig för Herren Guds ansikte bland träden i lustgården. 1.Mos.3:3 Vilken skillnad! Gud i strålande härlighet möter dessa som varit lik Honom, nu ynkligt gömma sig förkrossat blyga för sin nakenhet, som fikonlöven inte kunde kompensera!

Gud återknyter kontakten: Var är du? och det har varit Guds aktivitet. Han söker de
förlorade! Det blev en tragisk dialog: Mannen: "Kvinnan som du satt vid min sida gav mig av trädet och jag åt." Kvinnan: "Ormen förledde mig och jag åt."

SYNDAFALLETS FÖLJDER:
Ormen: "Jag skall sätta fiendskap mellan dig och kvinnan, mellan din avkomma och hennes avkomma. Han skall krossa ditt huvud och du skall hugga honom i hälen.
Kvinnan: Jag skall göra din möda stor när du blir havande och med smärta skall du föda dina barn. Till din man skall din lust vara och han skall råda över dig.
Mannen: Du lyssnade till din hustru och åt av det träd om vilket jag befallt dig: Du skall inte äta av det. Därför skall marken vara förbannad för din skull.

Och Herren Gud gjorde kläder av skinn år Adam och Eva och klädde dem.
Kläder av skinn betyder att oskyldiga djur offrades för att skyla deras nakenhet. Detta var en profetisk bild, på Golgata vann Gud seger över synden och klädde dem som tror i rättfärdighet

DEN FÖRSTA AV KVINNA FÖDD BLIR EN MÖRDARE
Gud hade lärt människorna, att de skulle nalkas Gud vid offeraltaret. Kain och Abel möttes vid offeraltaret. Kain var jordbrukare och tyckte, att det räckte, att han bar fram ett offer av det han producerat Men Gud såg inte till det. Kain blev vred. Abel. bar fram ett offer av det förstfödde av sin hjord och Gud såg till det offret. Gud frågade Kain varför hans blick blev mörk och varnar: synden lurar vid dörren! Men han säger, om du också gör det rätta (offrar så som Gud lärt) så är också du accepterad. Men avundsjukan segrade. Abel blev mördad och Kain blir "kringflackande och hemlös" Satan hade gjort människorna till syndens trälar:
Alla har syndat och saknar härligheten från Gud" Rom.3:21"
Detta är hela människosläktets situation. Adam och Eva syndade: de kunde icke få rättfärdig avkomma!
Klicka
för att kommentera! 0 comments

© mickelsson.net