Studier
» Bibelstudier


Om sidan
Gästbok
Om Bibelskolan

Bibelstudier

Den första och den sista Adam
  Jesus går in i sin frälsargärning » Jesus försonar oss Den förste Adam försonas»
Studiematerial
JESUS OFFRAR SIG SJÄLV FÖR ATT FÖRSONA VÄRLDEN MED GUD

Det ord vi nu skall läsa är raka motsatsen till det vi nyss läst. Jesus framstod där i en obeskrivlig härlighet och helighet. Denna härlighet och helighet gör Honom till det rena Guds Lamm som borttager världens synd:
"Ty Gud var i Kristus och försonade världen med sig själv. Han tillräknar inte människorna deras överträdelser, och Han har anförtrott åt oss försoningens ord.. Vi är alltså sändebud för Kristus. Det är Gud som förmanar genom oss. Vi ber å Kristi vägnar: Låt försona er med Gud. Den som inte visste av synd honon ar Gud i vårt ställe gjort till synd, för att vi i Honom skulle stå rättfärdiga inför Gud". 2.Kor.5:19-21

"Och våra synder bar Hani sin kropp upp på korsets trä, för att vi skulle dö bort från synden och leva för rättfärdigheten. 1:Petr.2:24.
Jesus hade ju rensat sin jordiska kropp från allt det onda som fanns i den adamitiska naturen. Denna totalt rena och heliga kropp blir nu bärare av hela världens synd, då kunde all synd vi gjort flyttas från oss till Honom och han är odödlig då det gäller Honom själv, men redo att dö i vårt ställe.. Vilken kärlek! Vilket offer! Vi kan inte fatta hur Jesus var "skyldig" till allt vad vi gjort. Därför finns det ingen fördömelse för dem som är i Kristus. Där har Jesus lidit för allt ont jag gjort och en rättfärdig Gud ser mig iklädd Kristi rättfärdighet.
Vi kan, var och en som tror på Jesus läsa Jes.53:5,6 men i singularis för att tillägna det oss personligen, men då det gäller pluralformen så är den sann för vår planets 6 miljarder människor. Om alla kom till tro så skulle himlen vara öppen för dem alla. Men nu skall vi läsa versen i singularis.
"Han var genomborrad för mina missgärningars skull, slagen för mina överträdelsers skull, straffet var lagt på Honom för att jag skulle få frid och genom Hans sår är jag helad. Vi gick alla vilse såsom får, också jag gick min egen väg, men all min skuld lade Herren på Honom. Jes.53:5,6.:
Vi får en liten inblick i hur Jesus upplevde att Han blev synd .Att Hans heliga, rena kropp bärare av hela världens synd när vi följer Honom till Getsemane där detta skedde:.

"Sedan gick Jesus som vanligt till Oljeberget och hans lärjungar följde Honom. När Han kom till platsen sade Han till dem: "Be att ni inte kommer i frestelse. Och Han gick ett stycke ifrån dem, ungefär ett stenkast, och föll på knä och bad: "Fader, om du vill, så tag denna kalk ifrån mig! Men ske inte min vilja utan din!" Då visade sig en ängel från himlen och gav Honom kraft . Han kom i svår ångest och bad allt ivrigare och hans svett blev som blodsdoppar, som föll ner på jorden. Luk.22:39-44

Vi fortsätter nu på Golgata
Och när de kom till den plats, som kallas Huvudskallen, korsfäste de Honom och brottslingarna där, den ene på Hans högra sida och den andre på Hans vänstra. Men Jesus sade: "Fader, förlåt dem, ty de vet inte vad de gör."
En av brottslingarna som var upphängda där skymfade Honom och sade: "Är du icke Messias? Hjälp då dig själv och oss!" Men den andre tillrättavisade honom och sade: "Fruktar inte heller du Gud, som är under samma dom? Vår dom är rättvis. Vi får vad vi förtjänar. Men han har inte gjort något ont".Och han sade: "Jesus, tänk på mig när du kommer i ditt rike!" Jesus svarade: "Amen, säger jag i dig: i dag skall du vara med mig i paradiset." Luk.23:39-43.
Icke ens i Jesu mörkaste stund var hans öra slutet för en syndares bön om frälsning! Han kom till världen för att frälsa syndare. esus var vid fullt medvetande, det var kropen som var bäraren av synden. Jesu kärlek var hela tiden intakt och det blev rövaren till frälsning.

Det var nu omkring sjätte timmen (l2.oo) Då kom över hela landet ett mörker som varade ända till nionde timmen (15,00) Solen förmörkades och förlåten i templet brast i tu. Jesus ropade med hög röst: Fader i dina händer överlämnar jag min ande. Luk 23:44-46

Matteus berättar att Jesus i mörkret ropade: "Min Gud, min Gud, varför har Du övergivit mig? Mörkret var en del av straffet -de som går förlorade kommer i mörkret utanför. Ondskans andemakter råder i mörkret. Jesus var attackerad av dessa. De hoppades att Han skulle reagera på ett syndigt sätt och därmed misslyckats i sin frälsargärning. Det sista i lidandet var, att den som dör ofrälst upplever, att Gud slutligt har lämnat honom. Då Jesus utropat detta, då ha han tömt fördömelsens kalk i botten. Ingen syndare behöver frukta. Jesus led straffet till dess djupaste djup .Därför kan blodröda synder bli snövita! Tack Jesus, min Frälsare!

Segerropet från Golgata: Det är fullbordat!! Joh.19:30.
Klicka
för att kommentera! 0 comments

© mickelsson.net