Studier
» Bibelstudier


Om sidan
Gästbok
Om Bibelskolan

Bibelstudier

Den första och den sista Adam
  Den förste Adam försonas » Delaktighet genom brödsbrytelsen
Studiematerial
VI BLIR I BRÖDSBRYTELSEN DELAKTIGA I KRISTI KROPP OCH BLOD

Allt vi nu talat om är med i Guds plan för evigheten. Jesus skall komma på himlens skyar "Jag säger er en hemlighet: Vi skall inte alla insomna men alla skall förvandlas i ett nu, i ett ögonblick, vid den sista basunens ljud. Basunen skall ljuda och de döda kall uppstå odödliga, och vi skall förvandlas" 1.Kor. 15:51,52

Då Jesus instiftade nattvarden, Herrens måltid, sade han någonting, som vållat en hel del frågor och olika åsikter: I den natt då Herren Jesus blev förrådd tog Han ett bröd, tackade Gud, bröt det och sade: Detta är min kropp, som är utgiven för er. Gör detta till minne av mig.

På samma sätt tog Han bägaren efter måltiden och sade: Denna bägare är det nya förbundet i mitt blod. Så ofta ni dricker av den, gör det till minne av mig." 1:Kor.11:23-25
"Välsignelsens bägare, över vilken vi uttalar välsignelsen är den icke gemenskap (delaktighet) med Kristi blod" Brödet vi bryter, är det icke gemenskap (delaktighet) med Kristi kropp?"

Det osynliga är det eviga. Då vi samlas i Jesu namn är Han där. Vi ser Honom inte men han är där" När vi blir döpta i vatten blir vi "iklädda Kristus" (Gal.3:27) Det är vår 'evighetsvarelse' som upplever det.

När vi välsignar brödet ger Kristus sin kropp år oss. Det syns inte nu, men när vi uppstår blir vi Honom lika. När vi välsignar bägaren är det vi ser vin men osynligt är Lammets blod, samma blod som återlöst oss, samma blod som renat oss är där. Det är evigt och därför osynligt.

Alla som är frälsta, har blivit renade i Jesu blod, men vi har inte sett blodet men vi har upplevat dess kraft. Herren själv håller det välsignade brödet som något helt annat än vanligt bröd:
Vi avsomnar; vår kropp och vårt blod förruttnar. Men delaktigheten med Kristi kropp följde oss i döden. Och då basunen ljuder och vi förvandlas då, vi blir lik Jesus och som Kristi brud skall vi sammanvigas med Honom"
Klicka
för att kommentera! 0 comments

© mickelsson.net