Studier
» Bibelstudier


Om sidan
Gästbok
Om Bibelskolan

Bibelstudier

Uppenbarelseboken
  Kapitel 2 » Kapitel 3 Kapitel 4»
Studiematerial
Beröm Upp.3: 1-6 SARDES
Du har några få, som inte har smutsat sina kläder, och de skall vandra med mig i vita kläder, ty de är värdiga.

Förmaning
“Du har namnet om dig att du lever, men du är d ö d!”
“Vakna upp och håll dig vaken! Stärk det som är kvar och som var nära att dö.”
“Jag har inte funnit dina gärningar fullkomliga inför min Gud”
“Kom ihåg vad du har tagit emot och hört - håll fast vid det och omvänd dig!” “Om du inte håller dig vaken skall jag komma som en tjuv och du skall inte veta vilken stund jag kommer.

Löfte
Den som segrar skall bli klädd i vita kläder och jag skall aldrig stryka hans namn ur livets bok utan kännas vid hans namn inför min Fader och hans änglar.

Beröm: Upp.3:7-13 FILADELFIA
“Jag känner dina gärningar. Se, jag har låtit dig finna en öppen dörr och ingen kan stänga den.”
“Din kraft är ringa, men du tagit vara på mitt ord och icke förnekat mitt namn” “Jag överlämnar åt dig några från Satans synagoga (förtroende!)
Jag skall få dem att falla ner inför dina fötter, och de skall förstå, att jag har dig kär.”

Löfte
Den som segrar skall jag göra till en pelare i min Guds tempel, och han skall aldrig lämna det. På honom skall jag skriva min Guds namn och namnet på min Guds stad, det nya Jerusalem, som kommer ner från himlen, från min Gud, och mitt eget nya namn.

Situation: Upp.3: 14-22 LAODICEA
“Du är varken kall eller varm! Eftersom du är ljum och varken varm eller kall, skall jag spy ut dig ur min mun! ”Du säger: Jag är rik och har vunnit rikedomar och du vet inte, att just du är eländig, beklagansvärd, fattig, blind och naken
.
Överherdens råd och kärlek
Köp: guld, som är luttrat i eld för att bli rik; vita kläder för att skyla din nakenhets skam, salva att smörja dina ögon med så att du kan se. “Alla som jag älskar tillrättavisar och tuktar jag. Var därför ivrig och omvänd dig” Han, som älskar är utanför! Men Han står där och klappar. Om någon (individ) hör min röst och öppnar dörren, skall jag gå in till honom och hålla måltid med honom och han med mig.

Löfte
“Den som vinner seger skall få sitta hos mig på min tron, liksom jag har segrat och sitter hos min Fader på hans tron. Om Överherden skulle skriva till dig, vad skulle stå i det brevet? Om du kan känt igen dig i de förmaningar du läst - gör bättring! Fortsätt att leva till Hans behag!
Klicka
för att kommentera! 0 comments

© mickelsson.net