Studier
» Bibelstudier


Om sidan
Gästbok
Om Bibelskolan

Bibelstudier

Uppenbarelseboken
  Kapitel 6 » Kapitel 7 Kapitel 8»
Studiematerial
DE 144 000 TECKNAS - DEN VITKLÄDDA SKARAN SOM MÖTT JESUS 1 SKYN

1 “Jordens fyra hörn” Det är ett märkligt uttryck Såsom jorden ser ut i dag finns det inte “fyra hörn” snarare är landmassorna ett pussel, som av de olika “bitarna” kan bilda en kvadrat. Detta block kan tänkas vara likt det som på skapelsens morgon avses, då Gud kallar det torra (sing.) jord och det vatten som samlades under himmeln på en särskild plats kallade Gud hav. Det är möjligt, att jordbävningen, skildrad i Upp.6:12-l4 åstadkom en så stor förändring. Ordet “jordens fyra hörn’ finns också i Upp.20:8 1 samband med Satans offensiv mot Jerusalem i slutet av 1000-årsriket

2-3 Gud har en mäktig manifestation under vredestiden. De 144 000 skall samlas och tecknas med insegel som gav dem Guds beskydd.

4-8 Israels stammar har varit skingrade. Landet blev ju delat efter Salomos död och de tio stammarna blev förskingrade medan Juda rike ännu fanns. Vid återkomsten från Babel var det främst från Juda rike, som återvände. Sedan Israel nu uppstått har också representanter från “förlorade” stammar kommit - när tiden är inne skall det finnas det som profetian nämner.

9 -16 DEN STORA VITA SKARAN
Då “Lammets vrede” drabbar dem, som förkastat nåden och en ny skara under vredestiden träder fram ur Israels stammar för att de skall följa Lammet vart det går får bruden, Lammets hustru - hembud! “Ty Herren skall själv stiga ned från himlen, ett maktbud skall ljuda, en överängels röst och en Guds basun, Och först skall de i Kristus döda uppstå; sedan skall vi som ännu leva bli jämte dem bortryckta på skyar upp i luften, Herren till mötes, och så skall vi för alltid vara hos Herren, Så trösten nu varandra med dessa ord;” 1 Tess 4:16-18: Nu har profetian gått i uppfyllelse. De ropar med hög röst: Frälsningen tillhör vår Gud, Honom som sitter på tronen och Lammet Det är en jubelfest, aldrig förr skådad En av de äldste frågade Johannes: “Dessa, som är klädda i vita kläder vilka är de - varifrån kom de? Johannes tog inte risken att svara. Han sade: Du, herre, vet det, Svaret lydde: ”Dessa är de, som kommer ur den stora bedrövelsen” Ordet “bedrövelsen” är i grekiskan samma ord, som Jesus sade enl. Joh.16:43 “1 världen lider ni "betryck" (grek.Thlipsis) och det betyder nöd, lidande, förföljelse men inte “vrede” Ända sedan apostlatiden har oräkneliga skaror upplevat grymma förföljelser. Det är stor bedrövelse Alla dessa i denna miljardtals kristna har ett gemensamt: De har alla tvagit sina kläder och gjort det vita i Lammets blod. Därför står de inför Guds tron. Inga andra “meriter” kan ersätta detta Härefter skall ingen sorg, intet lidande, ingen hunger, ingen törst drabba dem Varför? Jo, Lammet skall vara deras herde och Gud skall avtorka alla tårar från deras ögon Det var någon, som reagerade såhär då han hörde detta: Det blir en unik upplevelse då Gud avtorkar tårar Jag vill inte komma till himlen med torra ögon.
Klicka
för att kommentera! 0 comments

© mickelsson.net