Studier
» Bibelstudier


Om sidan
Gästbok
Om Bibelskolan

Bibelstudier

Uppenbarelseboken
  Kapitel 18 » Kapitel 19 Kapitel 20»
Studiematerial
1-4 Ett ljudligt halleluja i himlen: “rätta och rättfärdiga är Hans domar. Han har dömt den stora "skökan “ Åter sade de Halleluja ! De tjugofyra äldste och de fyra

5-10 LAMMETS BRÖLLOP
Slutresultatet av årtusendens kamp, nederlag, segrar och Lammet insats, har nu nått sin fullbordan “Låt oss glädjas och fröjdas och ge Honom ära ty tiden är inne för Lammets bröllop och dess brud har gjort sig redo. Och åt henne har blivit givet kläda sig fint linne, skinande och rent”. (det hon förlorade i Edens lustgård har nu ersatts av en klädnad, som är köpt med Lammets blod). Johannes föll ner för en ängel, men han fick rådet: Gud skall du tillbe.

11-21 Här proklameras Konungarnas Konungs och Herrarnas Herres stora och avgörande seger. Han presenteras i v 11-21. En ängel bjuder in och lockar alla fåglar för att äta köttet av dem som tågat upp för att strida mot Honom. Vilddjuret och dem falska profeten var med i striden. De blev fängslade och blev levande kastade i eldsjön. De andra döda samt hästarnas kadaver blev rovfåglarnas föda.
Klicka
för att kommentera! 0 comments

© mickelsson.net