Studier
» Bibelstudier


Om sidan
Gästbok
Om Bibelskolan

Bibelstudier

Bibelskolan
  Fridens Gud själv helge er » Församlingslivet
Studiematerial
Paulus skriver ett brev till församlingen i Kolosse, som han aldrig besökt. Hans elev Epafras hade kommit med evangelium till Kolosse och vunnit själar. Nu tackar Paulus Gud för dessa som vunnits, och gläds över att Epafras blivit en trogen Herrens tjänare. Apostlarna hade ju ansvar då det gällde att de heliga skulle undervisas och komma fram till full visshet. Det var vid denna tid ännu ont om det skrivna Guds Ordet. Därför skriver detta brev, som ju är Guds Ord, det, som Jesus anförtrott åt sina apostlar. Nu fick de heliga i Kolosse ett brev, som gav dem en fast grund att bygga på. Det Epafras lärt dem fick nu sin bekräftelse och i vidare bemärkelse har ju alla kristna en guldgruva i detta brev

TACKSÄGELSE OCH BÖN 1:12
Paulus hade hört om att de hade kännetecknet på levande kristendom; "den kärlek ni har till alla de heliga", adelsmärket på Kristi lärjungar. Men Paulus
glädje gällde också att de levde i "hoppet som är förvarat i himlen."
Evangeliet hade vid denna tid nått hela världen, det var framgång och växte till. Paulus hade det rätta herdesinnet; han hade inte upphört att i bön be att de skulle uppfyllas av kunskap och Guds vilja och uppfyllas av kunskap om hans vilja, fulla av och i insikt. Och så kommer ett böneämne: att de skulle föra en vandel som är värdig Herren.
Hela avsnittet:i Kap.1:9-13 är en mönsterbön, som vill lära oss att i bön nedbedja Guds välsignelse och hjälp så att de vi ber för blir "värdiga att få del i det arv som de heliga har i ljuset."

SONENS RIKE 1:11-23
En realitet i Sonens rike: han skall låta dem träda fram inför sig heliga, fläckfria och oförvitliga. Tron är ingen vindflöjel: vi skall stå fasta, välgrundade i tron. Det är uppmuntrande, men också utmanande att i Sonens rike förvandlas så att vi upplever fullheten hos Gud, försonade i kraft av Lammets blod. Vi som fått nåden att få verka i Sonens rike skall be att vi når samma position och målsättning som Paulus hade. Vi kommer då att med honom dela hans segrar men också lidande. Dock::Varje själ vi vinner orsakar jubel och glädje bland änglarna. "De som fört många till rättfärdighet skall lysa som stjärnor, alltid och för evigt." Dan. 12:3.

APOSTELNS TJÄNST 1:24-2:7
Målsättningen för Paulus tjänst var högt ställd: En rikedom och härlighet var beredd för var och en: Kristus i er , härlighetens hopp. Det är samma tanke men andra ord. Petrus skriver i 2.Petr. 1:4 om att de som genom härligheten från Gud fått bli delaktiga av gudomlig natur. Paulus har sett in i en underbar verklighet och verkar i enlighet därmed: "att ställa fram varje människa som fullkomlig i Kristus." En sådan målsättning gör att fiendehärar, demoner, gör allt för att förhindra det. Därför är kampen i andevärlden en negativ verklighet , men "de övervann i kraft av Lammets blod" Att leva i Sonens rike betyder också att "i Honom är vishetens och kunskapens alla skatter gömda."

JESUS ÄR TRONS GRUND 2:8-15
Vi möter hör oerhört starka ord och begrepp - mänskliga traditioner och stadgar har förlorat all kraft. Det, som tillhör det som i Kristus är idel verkligheter - då det gäller för oss att ta emot och utnyttja allt detta, som gör oss mer och mer lik Kristus
- makter och väldigheter
- gudomens hela fullhet - är avklädda vi är uppfyllda i honom som är huvudet över alla, en alltomfattanade försoning: överträdelserna förlåtna; skuldbrevet makulerat - det är spikat fast vid korset
- välden och makter blev avklädda all sin makt - han triumferade över dem!

I KRISTUS ÄR 2:16-23
Gamla förbundets stadgar och förbud hörde till förbundet med Israel. Kristus harv fullgjort lagen och därmed lever vi i gemenskap med honom och "köper" inte frid genom laggärningar.

DEN GAMLA OCH DEN NYA MÄNNISKAN 3:1-17
Frälsningen påverkar vårt vardagsliv.Vi har dött och finns inte mer där vi var förut! Vårt liv är fördolt med Kristus i Gud. Församlingsbreven innehåller alla förmaningar då det gäller etiken. En av uppgifterna vid en eventuell examen är att presentera den kristna etikens + och -.

DET KRISTNA HEMMET 3:18-4:1
Det finns också en kristen etik i äktenskap och familj. I världen av i dag är den kristna etiken ganska skamfilad. Det är av stor betydelse om vi kristna inte låter oss förledas av det som nu kallas "mänskliga rättigheter" allt detta som nu luckrats upp gränsen mellan rätt och fel.

URKRISTENDOMEN HADE ETT RIKT MUSIKLIV.
"Låt Kristi ord rikligt bo ibland er. Undervisa och förmana varandra med psalmer, hymner och andliga sånger, och sjung med tacksamhet Guds lov i edra hjärtan"
Sången kan "undervisa och förmana" Lika visst som man kan undervisa och förmana genom predikningar och personliga samtal, likaså kan man göra det genom sång och musik.
Under 25 års tid ledde jag strängmusiken i Filadelfia, Helsingfors.Vi hade en stor sångarskara, som bäst 80 sångare.Vi hade sånger som talade till publiken och oftast så att det blev en helhet då de gällde förkunnelsens innehåll. Då sjöng vi sånger,som kunde fördjupa intryck man fått av mötet i övrigt. I eftermötet sjöng vi många sånger medan vi kunde samtala och be med dem som upplevat Guds inbjudan till dem. Sångerna som Paulus talar om är olika. Psalmer: de är enligt grundtexten sånger, beledsagade med strängmusik. Hymner är förkunnande och tillbedjande sång. Då Jesus och lärjungarna var färdiga att efter nattvarden gå till Getsemane så sjöng de en hymn ( HALEL) psalm 113-117 och "andliga sånger" , det är säkerligen sånger som föds i hjärtat och så talar man genom dem till varandra.

UTHÅLLIG BÖN 4:1-6.
Det fjärde kapitlet har fler personliga hälsningar och råd. Men det som också gäller oss alla: Var uthålliga i bönen, vaka och be under tacksägelse
Jag tror, att detta i dagens läge är Kolosserbrevets främsta budskap till oss.
- Vi skall be om själars frälsning
- Vi skall vaka och be att vi inte kommer i frestelse
- Vi skall vaka och be för att vara redo då Jesus kommer - Jag tror han kommer snart.
- Jag saknar forna tiders bönemöten, bön- och fastedagar och bönenätter: de var de motorer som drev väckelsen framåt.
Klicka
för att gömma fälten

Name
*
Time
21-05-2024 04:07
Email
Comment
*
Fyra plus femton (med siffror)?*
    

© mickelsson.net