Studier
» Bibelstudier


Om sidan
Gästbok
Om Bibelskolan

Bibelstudier

Den första och den sista Adam
  Jesus - den sista Adam » Jesus går in i sin frälsargärning Jesus försonar oss»
Studiematerial
Sedan kom Jesus från Galiléen till Johannes vid Jordan för att döpas av honom. Men Johannes försökte hindra honom och sade: “Jag behövde döpas av dig, och du kommer till mig” Jesus svarade honom: Låt det ske nu. Ty så bör vi uppfylla all rättfärdighet.” Då lät han det ske.” När Jesus var döpt steg Han genast upp ur vattnet. Och se, himlen öppnades och han såg Guds Ande sänka sig ner som en duva och komma över Honom. Och en röst från himlen sade: “Denne är min Son den älskade. I Honom har jag min glädje.” Matt.3:13-17.

Dop är begravning. Jesus hade ju fötts in i Adams fallna släkte. Nu hade alla syndiga begär, allt det onda i vår fallna natur besegrats, övervunnits och dött. Då begraver Jesus denna kropp och allt som hör till den förste Adam. Upp ur vattnet kommer en kropp som är på en högre nivå. Den ¨är lika syndfri som Adams var innan han syndade!

Jesus var fortfarande människa. Sin gudomlighet hade han avstått ifrån. Då Han verkade på jorden skulle det ske på samma villkor som Hans lärjungar: Han blev fylld av Guds Ande. Därmed uppfyllde Han profetian ni Sak.4:6:
“Icke genom styrka och icke genom kraft, utan genom min Ande, säger Herren Sebaot.”

Satan gjorde nu ännu ett försök att överlista Jesus och därmed göra Honom oduglig som Frälsare. På samma områden där Eva syndade, frestas nu Jesus.
Luk.3:1-13 berättar om detta: och Johannes 2:16 har presenterat tre områden av begärelse:
Jesus frestas på alla tre områden.
Gud hade proklamerat:: “Denne är min Son, den älskade“
Satan säger: om du är
- förvandla stenar till bröd - köttets begärelse
- alla riken och dessa härlighet - ögonens begärelse
- högmod över livets goda - kasta dig ner från tempelmuren
Alla dessa frestelser besegrade Jesus med Guds Ord: “Det står skrivet!

“Sex dagar därefter tog han med sig Petrus, Jakob och Johannes och förde upp dem på ett högt berg för att vara ensam med dem .Och han förvandlades inför dem. Hans kläder blev skinande vita, så vita som ingen tygberedare på jorden kan göra några kläder. Och Mose och Elia visade sig för dem och samtalade med Jesus. Då sade Petrus till Jesus: “Rabbi, det är gott för oss att vara här. Låt oss göra tre hyddor, en åt dig, en åt Mose och en åt Elia”. Han visste inte vad han skulle säga, så förskräckta var de. Då kom ett moln och sänkte sig ner över dem, och ur mörkret kom en röst: “Denne ä min Son, den älskade. Lyssna till Honom!” Mark.9:1- “Mose och Elia visade sig i härlighet och talade om hans bortgång, som Han skulle fullborda i Jerusalem” Luk.9:31. På förklaringsberget hade Jesus den härlighet, som Adam förlorat. Jesus hade levat det liv vi bort leva, han hade startat från lägsta nivå men den gudomliga naturen, som segrat, hade nu utplånat all syndafallets förnedring.
Jesus upplevde för en kort stund den atmosfär som varit hans. Visst hade det varit ljuvligt att följa Mose och Elia “hem“, men de talar om hans bortgång, som han skall fullborda i Jerusalem.

Jesus hade nu ifrån den förste Adams nivå skapat en högre nivå där pånyttfödda människor kan vinna seger. Det var den klippa, på vilken Jesus, vill bygga sin församling.
Klicka
för att kommentera! 0 comments

© mickelsson.net