Studier
» Bibelstudier


Om sidan
Gästbok
Om Bibelskolan

Bibelstudier

Uppenbarelseboken
  Kapitel 7 » Kapitel 8 Kapitel 9»
Studiematerial
DET SJUNDE INSEGLET BRYTS
1 En halvtimmes tystnad Ett heligt allvar vilar över skaran. Nu är det fråga om att Gud skall hemsöka jorden med svåra prövningar. Världen har inte tagit emot försoning, trots att Jesu död. på Golgata var för oss alla: “Ty det var Gud som 1 Kristus försonade världen med sig själv; Han tillräknar inte människorna deras synder och har betrott oss med försoningens ord. ”När dina domar drabbar jorden lär sig jordkretsens inbyggare rättfärdighet” De 144 000 och de två vittnena får leda många till frälsning. 1 kap.15:1-4 möter vi en skara som “vunnit seger över vilddjuret” - de hade inte varit redo vid uppryckningen. Vi kan alltså mitt i hemsökelse, tragedi och katastrofer finna, att det finns ljus i tunneln.
2-6 Det, att rökelsen från de heligas böner sänds ner till jorden visar, att mitt i straffdomar, som drabbar jorden det ändå finns en hänsyn till förböner som sänts upp. Gud söker bönebarnen mitt i hemsökelsen
7-12 Text. Katastrof 2
Klicka
för att kommentera! 0 comments

© mickelsson.net