Studier
» Bibelstudier


Om sidan
Gästbok
Om Bibelskolan

Bibelstudier

Uppenbarelseboken
  Kapitel 19 » Kapitel 20 Kapitel 21»
Studiematerial
1-3 En ängel kom från himlen. Han hade nycklarna till avgrunden och hade en kedja i sin hand. Han grep draken, den gamle ormen, djävulen och Satan och fängslade honom för tusen år. Han kastade honom i Avgrundens brunn, stängde igen och satte ett insegel över honom. Efter 1000 år skall han komma ut. De, som fötts under 1000-årsriket skall också prövas om de av fri vilja vill lyda Guds bud eller om de låter sig frestas av Satan.

4-5 Vedermödans martyrer ställs inför domstol. De blev åter levande och fick regera med Kristus i 1000 år. “Salig och helig är den, som har del i den första uppståndelsen över den har den andra döden ingen makt .De skall vara Guds präster och skall regera med honom i tusen år”.

7-10 Satan kom ut ur sitt fängelse. Han startar en kampanj där han väcker nationella känslor: Vi vill inte att Jerusalem skall råda över oss! Han får en här så talrik som sanden i havet och de planerar att omringa den heliga staden, men eld faller ner från himlen och förtär dem Djävulen som förfört dem blir kastad. i samma sjö av eld och svavel dit vilddjuret och den falske profeten blivit kastade och de skall plågas dag och natt i evigheternas evigheter.(Vilddjuret och den falske profeten hade redan plågats i 1000 år och var alltfort plågade).

11-15 RÄKENSKAPSDAG FÖR HELA ADAMS FALLNA SLÄKTE
De som blivit födda på nytt dömdes på Golgata, då Jesus tog straffet för den och för gamla förbundets heliga. Joh. 5:24, Jes. 43:25 Nu är alla kallade fram inför Den stora vita tronen. Johannes nämner inte vem som är domare men vi ser i Apg. 10:42. att Jesus av Gud är satt till att vara domare över levande och döda. För dem, som blir förtappade är det en dubbel tragik: Han, som nu dömer dem hade dött också för dem, men de har förkastat Hans nådeserbjudande Nu görs räkningen upp för hela den tid jorden funnits till: “för Hans ansikte flydde jord och himmel och ingen plats blev funnen för dem. “Men de himlar och den jord som nu är, har blivit sparade åt eld, och de förvaras nu till domens dag, då de ogudaktiga människorna förgås. (2 Petr.3:7) Döda, stora och små, står inför tronen och böcker blev upplåtna. Som tioåring var jag en gång nära att drunkna. Vi badade på en ny plats. Jag visste inte, att det blev bråddjupt helt nära stranden. Då jag doppade mig.var det inget botten Jag sjönk ner. Under de få minuter det gick innan jag kom upp till ytan, såg jag hela mitt liv rullas upp, Allt finns i böckerna - och utan ursäkter. Livets bok fanns där, vi får inte veta om det där vid domen fanns någon som var skriven i den det uppenbaras inte. Men de “döda” blev dömda efter sina gärningar på grund av det som stod skrivet i böckerna. Havet gav igen sina döda och dessa blev dömda efter sina gärningar. Döden och dödsriket blir kastade i den brinnande sjön, den andra döden, Och så kommer den stora tragiken: Och on någon inte fanns skriven i livets bok blev han kastad i den brinnande sjön och där konfronteras han med den store lögnaren och bedragaren , Satan. För Jesus var denna dag en tung dag: alla dessa hade kunnat få en annan evighet om de trott evangelium, det glada budskapet!
Klicka
för att kommentera! 0 comments

© mickelsson.net